Myśli na każdy dzień 3 Aug 06:11 | Redaktor
Myśli na każdy dzień - 03 sierpnia z cyklu „365 dni ze sługą Bożym

Grób-o.-Grób-2-Wenantego-Katarzyńca.-Katedra-Kalwaria-Pacławska-ze-strony-www.wenanty.pl

Myśli na 3 sierpnia z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

Dlaczego mamy wierzyć? Czyż nie lepiej słuchać tych, którzy mówią: ja w nic nie wierzę, dopóki sam nie zobaczę? Gdyby wszyscy byli takiego zdania, niemożliwe byłoby życie w społeczeństwie. Dzieci nie wierzyłyby rodzicom, uczniowie nauczycielom, sędzia nie wydałby wyroku, bo sam nie widział na włąsne oczy popełnionego występku, a świadkom nie chciałby wierzyć. A więc należy wierzyć ludziom, gdy wiemy, że są prawdomówni, że znają jakąś rzecz dobrze. Wtedy zaś trzeba odmówić komuś, gdy przypuścić można, że człowiek jakiś kłamie, że czegoś nie rozumie, że zwyczajnie bałamuci i kłamie. A czy można nie wierzyć Panu Bogu? Czy to byłoby słuszne? Przenigdy! Bóg nieskończenie mąry wszystko wie, nieograniczone są drogi Jego - mówi Pismo Święte. Nie masz tajemnej rzecyz, która by u Boga poznaną nie była. Bóg w niczym się mylić nie może, jest Prawdą nieskończoną.

 
 Sługa Boży o. Wenanty
Katarzyniec OFM Conv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec 365 dni
z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

 Foto. Redakcja.  Okładka książki Pani
Małgorzaty Pabis "365 dni ze sługą Bożym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PioFlo
 
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor