Myśli na każdy dzień 5 Jun 06:35 | Redaktor
Myśli na każdy dzień - 5 czerwiec z cyklu „365 dni ze sługą Bożym”

Nowy grób ojca Wenantego.

Myśli na 5 czerwca z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

Aż do skończenia świata kapłani we Mszy Świętej sprowadzają Pana Jezusa z nieba na ołtarz, codziennie tedy odbywa się przed nami w kościołach cud większy niż w Kanie Galilejskiej: tam bowiem w wino a tu w chleb i wino przemienia się w Najświętsze Ciało i Krew samego Syna Bożego.
 
 Sługa Boży o. Wenanty
Katarzyniec OFM Conv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec 365 dni
z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor