Myśli na każdy dzień 31 May 05:57 | Redaktor
Myśli na każdy dzień - 31 maja z cyklu „365 dni ze sługą Bożym”

Grób ojca Wenantego.

Myśli na 31 maja z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

Nawiedzenie. Pan Jezus jeszcze w ukryciu, jeszcze nie narodzony już pragnie dzieło zbawienia przyspieszyć. Pragnie wszystko z grzechu oczyścić, a nie znalazłszy żadnej skazy w Swej ukochanej Matce skłania Ją. aby Go zaniosła do Jego poprzednika - Jana Chrzciciela. Maryja udaje się skwapliwie do Elżbiety, a Pan Jezus co tam czyni? Gładzi w duszy nienarodzonego niemowlęcia grzech. Daje mu pełe używanie rozumu i wiele łask nadprzyrodzonych. Czyni go świętym większym nad wszystkimi innymi, z niewiasty zdodzonymi. Ten sam cudowny proces odbywa się nieraz w naszej duszy, zwłaszcza w czasie świąt maryjnych, kiedy Ona przynosi nam Jezusa, bądź przy nawiedzeniu Przenajświętszego Sakramentu, bądź to w Komunii Świętej, Wówczas to troski opadają, łzy snchną, wątpliwości topnieją pokusy ubezwładnione, niepokoje cichną, a dusza nasza kąpie się nagle w cichej radości.  
 
 Sługa Boży o. Wenanty
Katarzyniec OFM Conv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec 365 dni
z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor