Myśli na każdy dzień 11 Sep 08:59 | Redaktor
 Myśli na każdy dzień - 11.09 z cyklu „365 dni ze sługą Bożym

Grób o. Wenantego Katarzyńca. Ze strony www.wenanty.pl

Myśli na 11 września z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

Nie ma konieczności żebym posiadał majątek, talenty, żebym kosztował ziemskich radości, żebym urząd wysoki piastował. Nie ma konieczności, żebym cieszył się długim życiem. Jedna jest tylko konieczność - osiągnąć swój cel. Nie dla śmiertelnego człowieka jestem stworzony, ani też dla siebie samego, nie dla Anioła stworzył mnie Bóg. Rozumną i nieśmiertelną, a zatem zbyt wielką jestem istotą, aby stworzenie, choćby najszlachetniejsze, mogło być końcem moim. Cel mój ten sam co Anioła, ten sam co Chrystusa, ten sam co Boga samego. Istnieję, abym znał i kochał Boga.

 Sługa Boży o. Wenanty
Katarzyniec OFM Conv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec 365 dni
z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

 Foto. Redakcja.  Okładka książki Pani
Małgorzaty Pabis "365 dni ze sługą Bożym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PioFlo
 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor