Myśli na każdy dzień 7 Dec 07:28 | Redaktor
 Myśli na każdy dzień - 07.12 z cyklu „365 dni ze sługą Bożym

Kościół w Czyszkach. Źródło: www.wenanty.pl

Myśli na 7 grudnia z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

W Komunii Świętej więcej łask otrzymujemy od Boga niż kiedykolwiek indziej, bo jak Król większą jałmużnę daje ubogiemu, gdy sam do niego przybywa, niż gdy posyła ją przez dworzanina, tak i Pan Jezus więcej łaski udziela, gdy Sam do duszy przybywa. Komunia Święta jest dla umysłu naszego „fontanną światła, rozlewającą promienie prawdy”. Jak pokarm sprawia przyjemność ciału, tak Komunia Święta jest słodyczą dla duszy. Jest ona jak manna, która w ustach każdego miała smak, jakiego sam pragnął, ale tylko w ustach dobrych. Dlatego też przystępowanie do Komunii jest ulgą w cierpieniu.

 Sługa Boży o. Wenanty
Katarzyniec OFM Conv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec 365 dni
z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

 Foto. Redakcja.  Okładka książki Pani
Małgorzaty Pabis "365 dni ze sługą Bożym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PioFlo
 
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor