Myśli na każdy dzień 1 May 06:23 | Redaktor
Myśli na każdy dzień - 01.05 z cyklu „365 dni ze sługą Bożym”

fot. Kalwaria Pacławska. Źródło ze strona www.wenanty.pl

Myśli na 1maja z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

Maryja jest cudem łaski, gdyż będąc Matką Boga odpierwszej chwili poczęcia swego była wolna nawet od
cienia grzechu i od skłonności od skłonności, a nadto została obsypana tyloma łaskami, że przewyższają one wszystkie łaski dane świętym i aniołom razem. Maryja łaski otrzymanej nie tylko nie umniejszyła, lecz
ustawicznie ją pomnażała. W tym celu usunęła się od świata, choć świat nie miał na Nią wpływu, przy tym
modliła się ustawicznie. 


Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec OFM Conv
 

 

 

 

 

Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec
365 dni z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.

 

Więcej o postaci sługi Bożego Wenantego Katarzyńca czytaj m.in.

Myśli na każdy dzień - cykl codzienny

Prośby za wstawiennictwem o. Wenantego

Wenanty Katarzyniec: przyjaciel świętego, polski Szarbel

Kolbe wiele mu zawdzięczał. Ojciec Wenanty wyprasza pomoc

Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec OFMConv

365 dni z o. Wenantym Katarzyńcem

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor