Kościół na Świecie 4 Sep 12:04 | Redaktor
Inauguracja katechetycznego roku w parafii św. Jana Pawła II we Lwowie. Wśród uczniów - 12 katechumenów

fot. Parafia św. Jana Pawła II, Sniżana Fedorowicz 

Tradycyjne rozpoczęcie roku katechetycznego miało w tym roku niezwykły charakter. Oprócz dzieci parafian, którzy od lat uczestniczą w katechizacji, w tym roku dołączyli do ich grona dzieci, które pierwszy raz zetknęły się z  Kościołem na letnich, chrześcijańskich teatralnych obozach.

Z powodu przyjazdu nie tylko od czasu wojny, ale i wcześniej tysięcy nowych mieszkańców pochodzących ze wschodniej Ukrainy, zmienia się nieco struktura niegdyś bardzo religijnego Lwowa. Nowi mieszkańcy zazwyczaj cenią religijność lwowian i chętnie przyjmują duszpasterskie programy. Dowodem na to są nowi uczestnicy katechez dla dzieci. Wśród rodzin uchodźców wojennych, mieszkajacych w domu parafialnym, którymi opiekuje się archidiecezjalny Caritas-Spes, dwanaścioro osób (w tym dwoje dorosłych) kontynuuje swoje przygotowanie do chrztu. Na Mszy św. ks.proboszcz Grzegorz Draus przypomniał starą żydowską mądrość:
 
Trzeba dzieciom do dwunastego roku życia mówić o Bogu, inaczej  przyjdzie wszystkie pozostałe lata Bogu mówić o dzieciach. Gratuluję rodzicom, troszczący się o wiarę swoje dzieci. Będą spożywać owoce swojej mądrości, ale i również ci, którzy teraz nie dbają o przekaz wiary dzieciom, będą zbierać niestety gorzkie owoce. Dziękuję przyjaciołom z Lublina, troszczących się o uchodźców i o naszą parafię, bo przekazali cukierki, specjalnie opakowane w kartki z przysłowiami w języku ukraińskim. Tak wygląda troska o przekaz wiary!
 
Po mszy świętej parafialny zespół dziecięcy  "Boże perełki" wystąpił z koncertem. Katechizacja w parafii oprócz   zwykłych grup wiekowych odbywa się też dla zespołu "Boże perełki", gdzie są dzieci różnego wieku, ale stanowiące zgraną wspólnotę. Zabawy oraz prezentację zajeć katechetycznych odbywały się dalej w sali. Zaprezentowano wystawę fotografii z dziennych obozów prowadzonych przez Teatr "Emmanuel" im. Karola Wojtyły "10 turnusów i 100 wycieczek". Wygląda to na przereklamowane hasło, ale naprawdę, podczas 10 turnusów dla dzieci (łącze wzięło w nich udział 350 dzieci) jak dokładnie policzono, odbyło się sto wycieczek. Tylko niektóre powtarzały się. Świadczy do to liczbie ciekawych atrakcji na ziemi lwowskiej. Przedstawiono propozycje pedagogiczne: zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 3-5 lat, przygotowanie do szkoły dzienne i wieczorne, szachy.
 
 
Informacja parafii pw. św. Jana Pawła II we Lwowie, ks. Grzegorz Draus
Otwórz zdjęcie
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor