Inne 17 Jul 2020 | Redaktor
Czarnoskóry homoseksualista nowym superbohaterem dla dzieci

graf. pixebay/JT

BAFTA (Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych) to wpływowa organizacja zajmująca się produkcjami telewizyjnymi, kinowymi oraz grami komputerowymi. Ustaliła ona nowe „poprawne” wytyczne dla producentów gier. Nowymi wzorcami dla dzieci muszą być, NIE białe oraz NIE heteroseksualne postacie.

BAFTA opublikowała zalecenia dla producentów gier wideo. Co najmniej jedna z postaci pierwszoplanowych musi być przedstawicielem "środowiska mniejszościowego", a więc albo pochodzić z mniejszości etnicznej albo być nieheteronormatywna.

 

Jak czytamy w zaleceniach BAFTA:

 

Co najmniej 20 proc. postaci w grach komputerowych ma pochodzić z mniejszości etnicznych, zaś co najmniej 10 proc. z mniejszości seksualnych. Ponadto 7 proc. postaci winno posiadać dysfunkcje, takie, jak głuchota czy ślepota.

 

BAFTA ponadto zaleca, by do tworzenia gier zatrudniać osoby deklarujące się jako LGBT.

 

Na podstawie: BAFTA

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor