Felieton 17 May 2018 | Redaktor
Zanim świat powstał, Bóg troszczył się już o nas

Medytacje ewangeliczne z dnia 17 maja 2018, Czwartek

(J 17, 20-26) W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: "Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich".

W modlitwie Pana Jezusa odnajdujemy niezwykłą troskę o swój Kościół, o każdego z nas. Chrystus prosi Boga Ojca za apostołów i tych, którzy dzięki ich słowom uwierzą w Niego.

Chrystus nieustannie troszczy się razem z Bogiem Ojcem i Duchem świętym o każdego z nas. Skoro każdego z nas miał w zamyśle przed założeniem świata ta modlitwa była też za nas. Czy to nie wspaniałe? Jak wielkie i troskliwe serce ma Bóg!

Boże spojrzenie wybiega dalej, po to byśmy my nie musieli zbytnio troszczyć się o przyszłość. Każdy kolejny dzień jest już w Jego rękach. I mimo, że kolejne dni mogą nie być łatwe to On jest w nas, a my w Nim. Jego miłość jest w nas! Każdy trud czy radość możemy przeżywać wspólnie. Nie wiemy co będzie dalej bo niewiadoma jest wpisana w nasze życie, jednak to właśnie ufność pozwala nam iść z nadzieją dalej.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor