Felieton 10 Oct 2019 | Redaktor
XXXVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 2019' pod znakiem Wolności

Niebawem rozpocznie się XXXVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. Jak zapowiadają organizatorzy, wiodącym tematem tegorocznych licznych spotkań ze znakomitymi gośćmi będzie wolność człowieka. Zapowiedź nadchodzących wydarzeń jest bardzo zachęcająca, wysoki poziom intelektualny i artystyczny propozycji tegorocznego 'Tygodnia' z pewnością zainteresuje wielu bydgoszczan. Szczegółowy program wkrótce na stronie Katolickiej Bydgoszczy.

A oto, jak zapowiadają go sami organizatorzy:

"XXXVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy obchodzony w 2019 roku jako swoje motto wiodące przyjął słowa św. Jana Pawła II „Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie”, zawarte w poemacie „Myśląc Ojczyzna”. Wpisują się one mocno w zmagania Polaków dla odzyskania niepodległości, ale są również zadaniem dla obecnego pokolenia. Bydgoszcz i Toruń, te ważne miasta naszego regionu, uzyskały wolność w maju 1920 roku.

Bitwa szubińska powstańców wielkopolskich w styczniu 1919 roku dobrze zaplanowana i sprawnie przeprowadzona, zakończyła się dużym sukcesem i pokonaniem Niemców. Obok Szubina i Złotnik udało się wyprzeć Niemców też ze Żnina i Łabiszyna, wyzwolić znaczną część północno-wschodniej Wielkopolski i oprzeć front powstańczy na Noteci. Przerwano niemieckie linie komunikacyjne prowadzące z Bydgoszczy w kierunku południowym i zachodnim, pomnożono polskie szeregi i wygrano czas potrzebny do dalszej mobilizacji i organizacji wojska powstańczego. Program Tygodnia w sposób szczególny będzie akcentował te wydarzenia podczas I części seminarium „Rzeczpospolita Niepodległa – odzyskiwanie, scalanie, budowanie”. W czasie tego seminarium pragniemy ukazać heroizm pierwszego pokolenia Polaków odrodzonej Polski.

Zwieńczeniem seminarium będą wykłady „Rodzina – przyszłością i nadzieją świata” ks. abpa prof. Henryka Muszyńskiego oraz wykład prof. Grzegorza Kucharczyka (PAN) „Dojrzewanie do niepodległości – uwarunkowania społeczne i kulturalne”. 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, organisty, kompozytora i wielkiego patrioty, zostanie uczczona koncertami i prelekcjami w Bydgoszczy i w Lubostroniu. Jego dzieła muzyczne podtrzymywały ducha narodu polskiego. Dwusetną rocznicę urodzin kompozytora (5 V 1819 r.) uczcił Sejm RP ogłaszając rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.

XXXVIII TKCH zaczniemy koncertami utworów Stanisława Moniuszki już 28 października w Filharmonii Pomorskiej i 29 października w Domu Polskim. W Tygodniu tym, w przededniu 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II (18 maja 1920 r.), pragniemy uczcić największego z Polaków spotkaniami ukazującymi Jego nauczanie i wielkość. Pośród wielu innych pozycji programu Tygodnia, pragniemy zwrócić uwagą na spotkania młodzieży."

Organizatorzy XXXVIII TKCh

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej rozpoczną się 28 października (poniedziałek), a ostatecznie zakończą się w tym roku 17 listopada.

Dodajmy, że w skład Komitetu Organizacyjnego XXXVIII TKCh wchodzą:

Andrzej Budziak – dyrektor Pałacu Lubostroń; Krystyna Bujak – Pałac Młodzieży; Tadeusz Furgał – KIK Bydgoszcz; Aleksander Grzybek – przewodniczący KO XXXVIII TKCh, Senior Domu Bydgoskiego Archikonfraterni Literackiej; Urszula Guźlecka – dziennikarz TVP SA Oddział w Bydgoszczy; ks. prałat Józef Kubalewski – asystent kościelny XXXVIII TKCh, proboszcz parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników; Marek Kulka – Centrum Onkologii w Bydgoszczy; dr hab. Janusz Kutta prof. KPSW, prorektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej; Barbara Maklakiewicz – zastępca dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Tadeusz Pikul – sekretarz Komitetu Organizacyjnego XXXVIII TKCh; Archikonfraternia Literacka Dom w Bydgoszczy; Ewa Stąporek-Pospiech – dyrektor Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina; Anna Stranz – prezes Stowarzyszenia „BRACTWO WIĘZIENNE SAMARYTANIA”; Albin Zieliński – Archikonfraternia Literacka Dom w Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor