Felieton 25 Mar 2019 | Redaktor
XV - lecie Diecezji Bydgoskiej - Pięknej Miłości Maryi

W komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce wydanym w dniu 24 lutego 2004 r. czytamy:

Ojciec Święty Jan Paweł II – w duchu pasterskiej troski o Kościół, który jest w Polsce – realizując założenia bulli „Totus Tuus Poloniae populus” (25.03.1992), podjął następującą decyzję:

Ustanowił – metropolię łódzką, diecezję bydgoską, nowe granice archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezję świdnicką i mianował: dotychczasowego biskupa łódzkiego Władysława Ziółka arcybiskupem, biskupa pomocniczego we Wrocławiu biskupa Jana Tyrawę biskupem bydgoskim oraz ks. prof. Ignacego Deca biskupem świdnickim.

28 marca 2004 r. w niedzielę odbył się uroczysty pierwszy ingres biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy do katedry.

A oto, co powiedział w tamtych dniach już nasz - bo bydgoski ks. biskup Jan Tyrawa:

„Dwa zasadnicze uczucia z jednej strony radość, satysfakcja i wdzięczność. Człowiek staje wobec nowych wyzwań, wobec nowej pracy, w nowym środowisku. I to niewątpliwie może cieszyć, radować. Natomiast druga myśl jest taka, że mimo wszystko żal opuszczać Wrocław. Mam nadzieję, że bardzo szybko Bydgoszcz stanie się dla mnie drugą ojczyzną, a nawet pierwszą, jeśli mogę tak powiedzieć. Za pośrednictwem Radia Watykańskiego najserdeczniej pozdrawiam swoich nowych wiernych, nowej diecezji bydgoskiej i życzę, żeby jej początek był jak najlepszy i by mogła się rozwijać”.

Patronami diecezji są: Matka Boża Pięknej Miłości i błogosławiony Michał Kozal.

O błogosławionym patronie naszej diecezji pisaliśmy: [code]TU

29 maja 1966 r. Prymas Tysiąclecia dokonał aktu koronacji cudownego obrazu naszej Patronki - Matki Bożej Pięknej Miłości, mówiąc:

„Jak dobrze się stało, że w tej świątyni została ukoronowaną Miłość, aby władać w tym mieście, abyście przychodzili tutaj odmieniać, uszlachetniać swoje serca w nieustannym przezwyciężaniu samych siebie, na dobro Boga i na dobro waszego otoczenia, waszych bliźnich: dzieci, mężów, żon, sąsiadów, zależnych w pracy i tych, którym, w pracy podlegacie; aby wszędzie zwyciężała miłość”.

Pamiętajmy, że w ten dzień przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego i jest to ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

KB

źródło: DB, katedrabydgoska.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor