Felieton 3 Apr 2019 | Redaktor
Widzenie spraw oczami Boga powoduje zgodę między ludźmi

Medytacje ewangeliczne z dnia 3 kwietnia 2019 r., Środa

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam. Dlatego więc usiłowali żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał. (J 5,17-30)

...

"Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni" - podobieństwo w działaniu osób, które się kochają jest czymś absolutnie fenomenalnym. To arcygeniusz stwórczy - pomysł Boga na relacje między ludźmi. Małżonkowie, gdy się kochają, podejmują wspólne decyzje we wzajemnym zrozumieniu. Przyjaciele również. W koleżeństwie wokół jakiejś sprawy też. Oto niezwykłość miłości - jej różnych odmian i prawdy. Widzenie spraw oczami Boga, powoduje zgodność miedzy ludźmi.

Doskonale to widać w relacji Osób Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego.

Między nami - ludźmi jest to trudniejsze, bo grzeszymy. Każdy grzech jest powodem niewidzenia prawdy w jakimś stopniu. Dlatego tak ważny jest Sakrament Pokuty i Pojednania. Oczywiście nie jest on wyrachowanym sposobem na poznawaniem prawdy, ale miłością do Boga, którego po prostu obrażamy i chcemy przeprosić. Jednak im bardziej dajemy się Bogu uwalniać od grzechów, tym szerzej widzimy prawdę o rzeczywistości. Tym większy mamy w sobie spokój, tym większą pokorę w relacjach z drugim człowiekiem.

A wtedy potrafimy wspólnie działać, a mimo porażek, otrząsamy się i idziemy wspólnie dalej. Ale bywa i tak, że nie ma prawdziwej, czystej miłości między ludźmi i niemożliwe jest wspólne działanie.

Trzeba niekiedy odpuścić, bo Bóg prowadzi po Jego drogach każdego. Trzeba pokornie widzieć Jego plan, a nie swój. To wcale nie jest takie proste. Niekiedy czegoś kompletnie nie rozumiemy, dlaczego jakieś w naszych oczach słuszne działania nie wychodzą. A po latach widzimy, że mimo całej ich słuszności, wcale nie byłyby z jakiś powodów, o których nie wiedzieliśmy, dobre.

Bóg widzi wszystko. On działa więc i my działamy. Bo celem każdego działania nie jest efekt ludzki. Można sobie pozwalać na nierozumienie czegoś. Ufać Bogu do końca. Iść jakby niekiedy w poprzek siebie samego. To wielka przygoda wędrówki do życia wiecznego. A doczesność? Cóż, doczesność bywa trudna, ale każde prawdziwe piękno jest przecież trudne.

Posłuchajmy Chrystusa dokładnie: "Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał."

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor