Felieton 21 Sep 2018 | Redaktor
Tylko Jezus może powiedzieć: Pójdź ZA MNĄ

Medytacje ewangeliczne z dnia 21 września 2018r., Piątek

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary". Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. (Mt 9, 9-13)

Co takiego ma w sobie Chrystus, że mówi do człowieka 'Pójdź za Mną' i ten ktoś wstaje i idzie?

Chrystus jest szczery. Szczerość wcale nie jest łatwa. gdy my zwracamy się do kogoś, mamy oczekiwania a w nich własne cele. Tacy jesteśmy. Dlatego, gdy my mówimy "Choć ze mną" - do kogoś, to nie zawsze działa i bardzo dobrze. Nie chodzi o to, że nie jesteśmy wiarygodni, ale o to, że nie jesteśmy Bogiem.

Każdy z nas ma swoje zranienia, zazwyczaj też mamy świadomość własnych słabości i dlatego my też nie idziemy za każdym, kto mówi do nas: "Chodź ze mną".

Właśnie, nie jesteśmy Bogiem i nie mamy siebie kreować na bożka. Jedyny, za Którym można wstać i pójść to Jezus Chrystus. To jest całkowicie wolne od jakichkolwiek pułapek. Nie ma tu kalkulacji czy się do czegoś nadajemy, czy nie. Chrystus daje moc w każdej naszej słabości i On buduje siłę w naszych zranieniach, które leczy całkowicie.

Zadaniem ludzi nie jest mówić jeden drugiemu: "Wstań i choć za mną". To bałwochwalstwo. To co my szczerze możemy mówić jeden drugiemu brzmi: "Choć razem pójdźmy za Nim".

Prawda jest taka, że razem wstajemy i razem idziemy. Każdy z nas jest tym wstającym. I tylko wstający może z drugim wstawać. A jedyny, który nas razem podnosi to Bóg.

Gdy to widzimy, jesteśmy szczerzy w relacji. Jesteśmy wiarygodni, bo nie stawiamy samych siebie w pozycji lepszego od innych. Taka postawa byłaby osądzaniem. A my ludzie po prostu potrzebujemy siebie nawzajem, aby wspólnie pomagać sobie iść za Tym, Który jako jedyny kocha nieskończenie i dlatego ma jako jedyny prawo mówić do każdego człowieka: "Pójdź ZA MNĄ".

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor