Felieton 16 Sep 2015 | Redaktor
Teologowie proszą papieża o zajęcie stanowiska w sprawie antykoncepcji

50 wpływowych teologów zaapelowało do Ojca Świętego Franciszka o podkreślenie podczas październikowego synodu znaczenia encykliki „Humanae Vitae” bł. Pawła VI. Chodzi przede wszystkim o zdecydowane odrzucenie antykoncepcji. O sprawie pisze Mathias von Gersdorff. Publicysta zwraca uwagę, że pod apelem podpisało się wielu znanych i renomowanych teologów z Niemiec, Austrii i innych krajów świata.

Apel jest odpowiedzią na jeden z bardzo dwuznacznych ustępów „Instrumentum Laboris”. Chodzi o punkt 137. dokumentu, który w ocenie rzeczonych teologów mylnie sugeruje, jakoby istniał swoisty konflikt między ludzkim sumieniem a obiektywnymi wskazaniami moralnymi zawartymi w nauczaniu Kościoła świętego. Takie twierdzenie jest niezgodne nie tylko z encykliką „Humanae Vitae” bł. Pawła VI, ale także z encykliką „Veritatis Splendor” św. Jana Pawła II. 

Powodem, dla którego pod apelem do papieża Franciszka podpisało się tak wielu teologów niemieckojęzycznych, jest według von Gersdorffa fakt, że w „Instrumentum Laboris” słychać echa głośnego „wyjaśnienia” encykliki „Humanae Vitae”, jakiego udzielili w 1968 roku austriaccy biskupi (tzw. Maria-Troster-Erklärung). Sugerowali wówczas, że decyzję o stosowaniu antykoncepcji należy pozostawić decyzji sumienia wiernych. Wyjaśnienie to „miało w niemieckiej przestrzeni językowej katastrofalne skutki: odrzucono ważną przeszkodę dla rozpowszechniania się rewolucji seksualnej. To z kolei doprowadziło wielu katolików – w tym wielu teologów, a nawet biskupów – do ogólnego lekceważenia katolickiego nauczania na temat seksualności” – tłumaczy von Gersdorff. 

„Obszerny apel stworzono także dlatego, że całe zastępy progresywnych teologów prowadzą prawdziwą kampanię propagandową przeciwko Humanae Vitae w kontekście nadchodzącego synodu poświęconego rodzinie. Jednym z liderów tej frakcji jest biskup Johan Bonny z Antwerpii w Belgii” – kontynuuje publicysta. „Oświadczenie 50 teologów jest tylko jednym z wielu wypowiedzi z ostatniego czasu, które krytykują Instrumentum Laboris w związku z ewidentnymi deficytami teologicznymi” – dodaje von Gersdorff.  

Źródło: mathias-von-gersdorff.blogspot.depach

Cyt. za pch24.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor