Felieton 28 Apr 2018 | Redaktor
Tajemnica jest niepojmowalna w danym czasie. Musi to miec swój cel.

Medytacje ewangeliczne z dnia 28 kwietnia 2018r, Sobota

(J 14, 7-14) Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście". Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". Odpowiedział mu Jezus: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię".

Gdy Filip prosi Jezusa, by pokazał mu Ojca, Jezus odpowiada: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?” Niezwykła tajemnica Boga w Trójcy Jedynego. Chrystus przybliżał uczniom, a więc i nam wszystkim tę tajemnicę, opowiadając o Ojcu i Duchu Świętym. Zawsze podkreślał jedność myśli i działań. Dostrzegamy też niezwykłą pokorę i posłuszeństwo u Jezusa względem Boga Ojca.

Jeden Bóg w Trzech Osobach. To wykracza poza pojmowanie człowieka. Prawdziwie jest to tajemnica, a tajemnice mają to do siebie, że nie sposób je do końca odkryć, zrozumieć. Jednak Chrystus zachęca nas do ufności i wiary pomimo tego, że czegoś nie potrafimy zrozumieć. Wskazuje na dzieła, które uczynił, bo wie, że będą one dla nas umocnieniem w chwilach zwątpienia.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor