Felieton 7 Nov 2018 | Redaktor
Szczegółowy plan XXXVII TKCh w Bydgoszczy cz. 1.

8 LISTOPADA (czwartek)

„Niepodległa” – w 100-lecie niepodległości Rzeczypospolitej Polski – prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych przedstawień. Konkurs i przegląd małych form teatralnych w wykonaniu uczniów szkół średnich województwa kujawsko-pomorskiego.

Patronat honorowy objęli: Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i dr Helena Czakowska prof. KPSW Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy,

godz. 10.00 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, ul. Toruńska 55

Duchowe przygotowanie do XXXVII TKCh – „HOMO VIATOR. Woda żywa na drodze zmęczonego chrześcijanina” – ks. dr Janusz Tomczak – Szkoła Nowej Ewangelizacji godz. 18.30 (w łączności ze Mszą św.), oo. kapucyni – kościół Klarysek, ul. Gdańska 2

9 LISTOPADA (piątek)

„Ojczyzna w nauczaniu Stefana kard. Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia” – ks. dr Mariusz Kuciński prof. KPSW godz. 12.20, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, ul. Świętej Trójcy 37 

Wykład pt. „Droga Bydgoszczy do Macierzy” – dr hab. Janusz Kutta prof. KPSW, godz. 17.00, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Karola Szymanowskiego 3

Otwarcie wystawy malarstwa ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego pt. „Obrazy Bydgoszczy” – wprowadzenie – Inga Kopciewicz godz. 18.00, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Karola Szyma- nowskiego 3

Duchowe przygotowanie do XXXVII TKCh – „HOMO VIATOR. Woda żywa na drodze zmęczonego chrześcijanina” – ks. dr Janusz Tomczak – Szkoła Nowej Ewangelizacji godz. 18.30 (w łączności ze Mszą św.), oo. kapucyni – kościół Klarysek, ul. Gdańska 2 10 LISTOPADA (sobota)

„Proroctwa o Polsce. Ojczyzno ma...” – koncert pieśni patriotycznych – Henryk Bochniak godz. 11.00, ZK w Strzelewie (spotkanie zamknięte)

Uroczystości religijno-patriotyczne przy pomniku 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, wieczornica w Domu Parafialnym godz. 17.00, parafia pw. Chrystusa Króla, ul. Lotników 1 ■ Msza św. w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. „Wieczorne Polaków śpie- wanie” godz. 17.00, parafia. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (pl. Wolności)

Inauguracja XXXVII TKCh w Katedrze Bydgoskiej pod przewodnictwem JE ks. bpa Jana Tyrawy – Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej. Koncert Chóru parafii św. Jadwigi „CANTUS CORDIS” pod dyr. Janusza Sierszulskiego. Wręczenie honorowych statuetek „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską” za 2018 rok godz. 18.00, Katedra Bydgoska, ul. Farna 2

Duchowe przygotowanie do XXXVII TKCh – „HOMO VIATOR. Woda żywa na drodze zmęczonego chrześcijanina” – ks. dr Janusz Tomczak Szkoła Nowej Ewangelizacji godz. 18.30 (w łączności ze Mszą św.), oo. kapucyni – kościół Klarysek, ul. Gdańska 2

„II Bydgoski Bal Niepodległości” – przy dobrej muzyce, wspólnie śpiewając pieśni patriotyczne świętować będziemy 100 rocznicę odrodzenia w 1918 roku wolnej Polski. Organizatorzy: Domowy Kościół i Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie, Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II (wszelkie informacje o balu dostępne są na stronie: www.dk.bydgoszcz.pl) godz. 19.00, Hotel „Holiday Inn”, ul. Grodzka 36

11 LISTOPADA (niedziela)

Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bpa Jana Tyrawy – Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej i uroczystości patriotyczne w 100 rocznicę Od- zyskania Niepodległości godz. 11.00, Katedra Bydgoska, ul. Farna 2

Koncert pt. „Tobie Polsko” i oprawa muzyczna Mszy świętej w wy- konaniu chóru „Exsultate Deo” pod dyrekcją dr Romualda Rajsa w parafii Świętych Polskich Braci Męczenników godz. 11.30 , kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika ul. Wł. Bełzy 11

Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu wokalnego „Canto” przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 3, pod kierunkiem Doroty Rezmer, godz. 11.45, kaplica w Centrum Onkologii, ul. I. Romanowskiej 2

Otwarcie wystawy „Niepodległa Polska. 1918 rok”, kuratorzy wystawy: Anna Nadolska, Dariusz Leśniewski. Wernisaż wystawy uświetni występ Towarzystwa Śpiewu „Halka” godz. 16.00, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-1

Recital fortepianowy utworów I.J. Paderewskiego i F. Chopina w wyko- naniu dr. hab. Piotra Kępińskiego, prof. Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Wykład „Ignacy Jan Paderewski i niepodległość Polski” – dr hab. Janusz Kutta prof. KPSW.

Przedstawienie w 100-lecie niepodległości Rzeczypospolitej Polski w wykonaniu laureata konkursu „Niepodległa” dla szkół średnich woje- wództwa kujawsko-pomorskiego, godz. 17.00, Pałac Lubostroń

Koncert pt. „Tobie Polsko” i oprawa muzyczna Mszy świętej w wy- konaniu chóru „Exsultate Deo” pod dyrekcją dr Romualda Rajsa w parafii Świętych Polskich Braci Męczenników godz. 17.30, Sanktuarium Nowych Męczenników, ks. Jerzego Popiełuszki 3

Koncert „Niepodległa” w wykonaniu Diakoni Społecznej Ruchu Światło- -Życie (po Mszy św.) godz. 18.00 w parafia pw. św. Maksymiliana, ul. Kolibrowa 5, Bydgoszcz, Osowa Góra

12 LISTOPADA (poniedziałek)

SYMPOZJUM „POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI” pod patronatem prof. dra hab. Jacka Woźnego, Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Część I „Obecność struktur kościelnych w Polsce a rozwój polskiego patriotyzmu” – prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, PAN w Poznaniu. „W kręgu wielkich idei i postaci zasłużonych dla odzyskania niepodległości Polski w 1918 roku” – prof. dr hab. Zdzisław Biegański UKW. „Zapomniani ojcowie niepodległości: kardynał Aleksander Kakowski, kardynał Adam Sapiecha, kardynał Edmund Dalbor” – dr hab. Janusz Kutta prof. KPSW. „Ojczyzna w nauczaniu Stefana kard. Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia” – ks. dr Mariusz Kuciński prof. KPSW. Moderator sympozjum: prof. dr hab. Marek Zieliński – dyrektor IHiSM UKW godz. 17.00, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Karola Szymanowskiego 3

13 LISTOPADA (wtorek)

Zaduszki Patriotyczne – poezja Kornelii Nel Kijak połączona z prezentacją multimedialną godz. 10.00, ZK w Fordonie (spotkanie zamknięte) 

SYMPOZJUM „POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI” Część II Projekcja filmu „Prezydent” z udziałem autorki filmu Urszuli Guźlec- kiej – (film o bydgoskim okresie życia i działalności ostatniego prezydenta przedwojennej Bydgoszczy Leona Barciszewskiego, został aresztowany i rozstrzelany 11 listopada 1939 r.).

„Rzesza Niemiecka a sprawa niepodległości Polski w okresie I wojny światowej” – prof. dr hab. Albert Kotowski UKW.

„Bydgoscy Niemcy wobec powrotu Miasta do Polsk” – dr hab. Marek Romaniuk, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy. Moderator sympozjum: prof. dr hab. Ryszard Nowicki IHiSM UKW godz. 17.00, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Karola Szyma- nowskiego 3

Spotkanie z Heleną Dobaczewską-Skonieczką (poetka, prozaik i ani- mator ruchu kulturalnego, redaktor i współtwórca kwartalnika PZN „OKO”) godz. 19.15, Klub Inteligencji Katolickiej (oo. jezuici), pl. Kościeleckich

14 LISTOPADA (środa)

Wykład „Polskie drogi do niepodległości” – dr hab. Janusz Kutta prof. KPSW godz. 8.00, Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy, ul. Toruńska 44 godz. 12.30, Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. ks. Stanisława Konarskiego 5

„W kręgu wielkich idei i postaci zasłużonych dla odzyskania niepod- ległości Polski w 1918 roku” – prof. dr hab. Zdzisław Biegański, UKW godz. 12.45, Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 63

SYMPOZJUM „POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI” Część III „Rola duchowieństwa w pielęgnowaniu polskości w Bydgoszczy i Wielkopolsce” – dr Marek Chamot, prof. WSG. „Kto Ty jesteś? Polak mały! Rozważania o wychowaniu patriotycznym w edukacji przed- szkolnej” – dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska KPSW. „Wychowanie patriotyczne w rodzinie, w szkole i w przestrzeni pu- blicznej” dr Grażyna Szabelska. Moderator sympozjum: dr hab. Janusz Kutta prof. nadzw. KPSW, prorektor KPSW godz. 17.00, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, ul. Toruńska 55-57

Wykład „Rola nauczycieli w wychowaniu patriotycznym bydgoskiej młodzieży w II Rzeczpospolitej”– dr Ewa Puls UKW godz. 18.00, Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II, ul. Nowodworska 17 w Bydgoszczy.

„Wolność w nauczaniu św. Jana Pawła II” – Prelekcja Krystyny Klateckiej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie key- boardu i gitary, godz. 18.00, „Dom Serca”, ul. Polna 2a 15 LISTOPADA (czwartek)

Koncert muzyki i pieśni patriotycznej w wykonaniu Zespołu „Canto” i Zespołu Muzyki Dawnej „Sempre Musica” przy Młodzieżowym Domu Kul- tury nr 3. Przygotowanie i prowadzenie - Dorota Rezmer godz. 9.30, Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, ul. Łomżyńska godz. 11.00, Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

„Zaangażowanie Kościoła w odzyskanie niepodległości Bydgoszczy i Wielkopolski” – dr Stefan Pastuszewski godz. 9.50, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a

cdn...

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor