Felieton 14 Nov 2019 | Redaktor

Pan mówi: "Imię moje znieważane jest wśród wszystkich narodów" oraz "Biada temu, przez kogo znieważane jest Imię moje". Przez co znieważane? Przez to, że nie pełnimy tego, czego nauczamy. Kiedy bowiem ludzie słyszą z naszych ust słowo Boże, zdumiewają się jego pięknem i potęgą.

Potem jednak, skoro poznają, że nasze czyny nie odpowiadają głoszonym słowom, posuwają się nawet do bluźnierstwa twierdząc, że wszystko to jest baśnią i szaleństwem.

Kiedy więc słyszą od nas jako słowo Boże: "Jakaż dla was nagroda, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują? Na nagrodę zasługujecie wówczas, gdy miłujecie waszych nieprzyjaciół i tych, którzy was nienawidzą", słuchając podziwiają niezwykłą dobroć.

Gdy jednak widzą, że nie tylko nie miłujemy tych, którzy nas nienawidzą, ale nawet tych, którzy nas miłują, wówczas oburzają się na nas, i w ten sposób Imię Boże jest znieważane.

Dlatego, bracia, jeśli wypełniamy wolę Boga, Ojca naszego, przynależymy do duchowego Kościoła, który istniał, zanim słońce i księżyc powstały. Jeśli zaś nie będziemy posłuszni woli Ojca, do nas odnosić się będą słowa Pisma: "Dom mój stał się jaskinią zbójców". Wybierzmy zatem przynależność do Kościoła życia, abyśmy mogli dostąpić zbawienia.

Nie sądzę, abyście nie wiedzieli, że Kościołem żywym jest Ciało Chrystusa. Mówi bowiem Pismo: "Bóg stworzył człowieka; stworzył mężczyznę i niewiastę". Otóż mężczyzną jest Chrystus, niewiastą - Kościół.

Także Biblia i Apostołowie uczą, że Kościół nie powstał dopiero teraz, ale że był na początku; był duchowym, podobnie jak nasz Jezus, a objawił się w tych ostatecznych czasach dla naszego zbawienia.

Ten Kościół, który jest duchowym, objawił się w ciele Chrystusa, aby nas pouczyć, iż jeśli kto pozostanie doskonale wierny Kościołowi w ciele, otrzyma go w Duchu Świętym. To ciało jest bowiem obrazem Ducha.

Kto zaś niszczy obraz, nie będzie miał udziału w rzeczywistości. Dlatego powiedziano: strzeżcie ciała, abyście mieli udział w duchu.

Skoro mówimy, że Kościół to ciało, duch zaś to Chrystus, wynika stąd, iż kto znieważa ciało, znieważa także i Kościół. To ciało dzięki pomocy Ducha Świętego może otrzymać życie wieczne i nieskazitelność, i nikt nie może wyrazić ani powiedzieć, "co Bóg przygotował" swoim wybranym.

Homilia autora z drugiego wieku (rozdz. 13, 2 - 14, 5)

źródło: LG z dnia

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor