Felieton 12 May 2018 | Redaktor
Prosić w imię Jego - co to znaczy?

Medytacje ewangeliczne z dnia 12 maja 2018, Sobota

(J 16, 23b-28) Jezus powiedział do swoich uczniów: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca".

„O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje.” Czy rzeczywiście wierzymy w te słowa? Czy gdy prosimy Boga o coś, to z wiarą, że może to uczynić, czy z rezygnacją? Oczywiście nie wszystkie prośby są dla nas dobre. Mówi się, że odpowiedzią Boga na modlitwę może być: tak, mam dla ciebie coś lepszego (to nie jest odpowiednie dla ciebie) lub jeszcze nie teraz (wiem kiedy będzie odpowiedni czas).Czy ufamy w dobroć Boga, gdy Go o coś prosimy, be względu na to jaka będzie Jego odpowiedź?

Podstawowym rozumieniem w tym zdaniu są słowa Jezusa: "w imię Moje". To fundament prośby, taka prośba w nas będzie oczyszczona z naszego egoizmu, bo Chrystus własnie za naszą czystość prośby oddał życie. Cóż więc znaczy - prosić w imię Chrystusa? Każdy musi to w sobie sam rozeznać...

Na weselu w Kanie Jezus kazał sługom napełnić stągwie wodą. Zapewne w tej chwili jeszcze nie przemienił wody w wino, więc słudzy trudzili się napełniając duże stągwie wodą. Maryja powiedziała „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”, więc wykonali polecenie Jezusa chociaż może im się wydawało bezsensowne i szalone. Powinniśmy w modlitwie, w ufności być właśnie jak ci słudzy. Cierpliwi, wierzący słowom Jezusa i Maryi, nawet jeśli okoliczności wskazują na to, że propozycje Boga wydają się nam dziwne.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi także o Ojcu. Dzięki Chrystusowi Bóg Ojciec stał nam się bliższy. Przez słowa i czyny Jezusa poznajemy Ojca. Prosząc Ojca w imię Jego Syna zostaniemy wysłuchani. Bóg przybliża nam samego siebie na wszystkie możliwe sposoby. Daje nam Matkę Swojego Syna za Orędowniczkę, daje nam Swojego Syna. Wszystko co najcenniejsze dla Niego nam ofiarowuje dla naszego zbawienia.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor