Felieton 29 Apr 2020 | Redaktor
Propozycja Jezusa Chrystusa

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię." Brzmi obietnicująco.

W naszym ziemskim wyobrażeniu mogłoby to być równoznaczne z natychmiastowym uwolnieniem od wszelkich trudności. Ale Jezus mówiąc o pokrzepieniu, daje nam coś zupełnie nieoczekiwanego, w propozycji która brzmi: "Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie".

Na sposób ziemski wszystko to jest niepojęte. Właściwie szokujące. Ale gdy staniemy osobiście w sensie tych słów, otrzymamy rozumienie. Przyjść do Niego nie oznacza tylko takiego sobie odczytania Jego słów. Przyjście do Jezusa to realne spotkanie. Nie trzeba mieć studiów, ani nie potrzeba się czymkolwiek wykazywać. Prostaczek oznacza człowieka szczerego, który przychodzi ze swoimi trudnościami do Jezusa, z całą swoją codzienną nędzą. Prostaczek już nie musi udawać, że sobie radzi, że ma zasługi etc.

Prostaczek prowadzi żywy dialog z Jezusem Chrystusem i zaczyna rozumieć Jego propozycje. Skupienie na problemach, które jakieś zawsze w życiu są, nabiera sensu i właściwego porządku, bo celem ostatecznym życia nie jest przecież wcale w rozwiązanie ziemskich spraw, które raz się udaje opanować, innym razem nie.

Jezus Chrystus mówi wyraźnie: "znajdziecie ukojenie dla dusz waszych". To ukojenie jest prawdą, drogą realnej nadziei. Nie ma dwóch takich samych dróg, ale na drodze życia każdego człowieka jest Jezus Chrystus. On jest najbliżej. I mówi:

Czytania z dzisiejszej Ewangelii, Mt 11, 25-30

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie".

oprac. K. Chrzan

fot. i rys. K. Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor