Felieton 22 Apr 2018 | Redaktor
Poznawać Boga już na ziemi

Medytacje ewangeliczne z dnia 22 kwietnia 2018r, Niedziela

(J 10, 11-18)

Jezus powiedział: "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca".

Jak dobrze jest mieć takiego Pasterza. Takiego, który nie opuszcza swoich owiec, zwłaszcza w czasie niebezpieczeństwa, który zna je, każdą z osobna. Jak głęboka musi być to relacja skoro Jezus mówi, że zna swoje owce, a one Jego, podobnie jak Ojciec zna Jego, a On Ojca!? Dlaczego Chrystus stosuje takie porównanie? Czyżby przez przypadek? A może zaprasza nas do podobnie głębokiej relacji? Może chce byśmy znali Go tak jak On zna nas?

Na pewno poznamy Boga takim w Niebie, jeśli tam trafimy, jednak czy będąc na ziemi dokładamy starań by lepiej Go poznać, w tym momencie? Czy dopuszczamy do siebie myśl, że Bóg pragnie byśmy byli z Nim w tak pięknej, poufnej relacji?

Pasterz, który jest troskliwy, opiekuńczy, wierny do końca. Pasterz, który oddaje swoje życie za owce . Co jeszcze jest piękne w naszym Pasterzu? To, że oddaje życie świadomie. Nikt Mu go nie zabiera, choćby mogło się wydawać, że to ludzi zdecydowali o Jego śmierci. Nie oddaje życia z przymusu lecz z woli Ojca, która jest jednocześnie Jego, ponieważ są jedno.

Nasz Pasterz jest silny, świadomy tego Kim jest. Jest wolny i w tej wolności daje nam swoje życie. Piękniejszej miłości nie ma.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor