Felieton 15 May 2019 | Redaktor
Poznajemy wystarczająco, aby dobrze wybierać

Medytacje ewangeliczne z dnia 15 maja 2019 r., Środa

Jezus tak wołał: „Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale by świat zbawić. Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział”. (J 12, 44 - 50)

...

Jezus pokazuje Ojca. Niezwykła jest Ich miłość. Zapraszają nas do tej relacji, do samego jej centrum, a my się odwracamy. To absurdalne, że stworzenie odwraca się od swego Stworzyciela, ale tak się właśnie dzieje.

Jezus mógłby nas sądzić, jest jednością z Ojcem, ale oddaje tę możliwość i mówi: "A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale by świat zbawić."

Jezus Chrystus zrobił absolutnie wszystko abyśmy nie oddawali się pod władzę demonom. Plan zbawiania trwa. Nie wszystko z tego, co dzieję się w naszym świecie rozumiemy. Nie mamy bowiem oglądu całościowego, nie widzimy intencji, postrzegamy najczęściej to, co zewnętrzne. Niekiedy zbyt łatwo wyciągamy wnioski. Albo niekiedy zbyt się ociągamy i nie wyciągamy wniosków, a powinniśmy. Itd...

Zaufanie do Boga polega nie na tym, że czekamy aż wszystko pojmiemy, ale na tym, że w danej chwili tu i teraz ufamy, iż to, co dane nam jest rozumieć, jest dla nas wystarczające, aby dobrze wybierać. Do tego potrzebna jest żywa relacja z Bogiem, Który widzi wszystko od strony przyczyn, skutków, intencji, widzi działania złego ducha i wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne wybory ludzkie.

Choćby nie wiadomo jak ciężkie były czasy, trwając w Bogu, będziemy wiedzieć, co czynić, nawet jeśli sytuacje w których się znajdziemy, będą dla nas niezrozumiałe. To jest życie życiem wiecznym już tu na ziemi. Życie wieczne realizuje się w naszych konkretnych wyborach.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor