Felieton 20 Apr 2018 | Redaktor
O trzech troskach niewolnika cz. 1.

O jakie pytanie chodzi? Najprostsze z możliwych i wbrew pozorom najbardziej konkretne, a brzmi ono: „Kim jestem?” Można podawać w tym miejscu wiele definicji antropologicznych, można popatrzeć w swoją przeszłość, na swoje relacje, można też domniemywać o swoich cechach charakteru, zacząć je wyliczać nawet itd. ale…

Ale w tym prostym pytaniu chodzi o coś zupełnie innego.

Nie mamy przed kimkolwiek wykazać się żadną samoświadomością, nie musimy tłumaczyć przyczyn własnych zachowań, czy właściwie tłumaczyć czegokolwiek o sobie. Nie. Odpowiedź na pytanie jest całkowicie wewnętrzna i nie dotyczy zupełnie nikogo jak tylko nas samych. I wystarczy ta jedna jedyna odpowiedź na całe nasze życie. Od tego bowiem zależy wszystko.

Dziś więc – za Henri Nouwenem – zapraszam do wędrówki poprzez pewien niepokój o nas samych, który każdy z nas w sobie niesie i nie ma co udawać, że kogoś to nie dotyczy. Niech pochylenie się nad tym prościutkim i naprawdę szczegółowym pytaniem zaprowadzi nas do pewnego skarbu, który nie jest poza nami, ale w nas. Posłuchajmy…

Dlaczego owo wyjątkowe pytanie „Kim jestem?”, jest tak istotne dla naszego całego życia? Otóż…

Od tego, co sami sobie odpowiemy na to pytanie, zależy całe nasze życie. Wszystkie nasze relacje i wszystkie wydarzenia naszego życia. To, jak przeżyjemy nasze życie, zależy dokładnie od naszej osobistej odpowiedzi, którą damy sam sobie.

Odpowiedź już jest

Nasze życie jest krótkim odcinkiem czasu. Co z nim zrobimy nie zależy od żadnych okoliczności, w jakich się znajdujemy, ale dokładnie od tej naszej odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem?”. Nie mamy wpływu na okoliczności, nie możemy decydować za kogoś, jaki ma być, ale możemy w określony sposób odnajdywać się w sytuacjach, które są nam dane, ale też niejednokrotnie zadane.Tu początek naszych decyzji ma swoje jedyne źródło, którym jest odpowiedź na pytanie: „Kim ja jestem?”.

Odpowiedź ta jednak nie ma być wyrozumowanym faktem, wyuczoną formułką. Ona po prostu ma być moim autentycznym… doświadczeniem.

Odpowiedź na pytanie kim jestem już jest. Ta odpowiedź nie jest do tego, aby ja wytworzyć w sobie, ale aby ja po prostu odkryć. Odczytać. I nie ma tej odpowiedzi poza nami.

Trzy troski niewolnika

Większość naszej uwagi poświęcamy na trzy aspekty naszego życia. Niejednokrotnie spalamy się w pewnych trzech troskach, przejmując się pewnymi istotnymi – jak nam się wydaje –faktami, dotyczącymi trzech sfer naszego trwania na tym świecie.

Pierwsza z naszych trosk to

cdn…

Katarzyna Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor