Felieton 9 Mar 2018 | Redaktor
Nie dawaj Bogu pół serca, albo ćwierć, ale po prostu całe, takie jakie jest

Medytacje ewangeliczne z dnia 9 marca 2018r., Piątek

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: "Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?" Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych". Rzekł Mu uczony w Piśmie: "Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary". Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: "Niedaleko jesteś od królestwa Bożego". I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. (Mk 12, 28b-34)

Miłość. Każdy człowiek czuje w sobie pragnienie kochania i bycia kochanym. Ślad miłości jest tak głęboko w nas zapisany, że nie idzie go wymazać. To przynaglenie do miłości jest częścią nas. Czasami pragnienie miłości może być tak wielkie i rozpaczliwe, że nasze serce wręcz krzyczy i błaga by je zauważono.

Nic dziwnego, że gdy pewien uczony pyta Jezusa o najważniejsze, pierwsze przykazanie, On odpowiada, że jest nim przykazanie miłości. Wszystko co czynimy powinno dokonywać się z miłości, przez miłość i dla miłości.

Tylko czym jest dla nas miłość? Jak byśmy ją zdefiniowali? Czy nie mylimy prawdziwej miłości z jej imitacjami, miłostkami, które przedstawia nam świat? Warto zajrzeć do Hymnu o Miłości, jeśli chcemy przypomnieć sobie przymioty prawdziwej miłości.

Jaka miłość jest dla nas na pierwszym miejscu, ta do Boga czy do ludzi? Jezus zachęca byśmy pokochali Go całym/ całą sobą, nie połowicznie. Byśmy kochali Go sercem, duszą, umysłem i mocą. Byśmy oddali Mu każdą sferę naszego życia, bez względu na stan i bez względu na nic. Całość to całość, bo przecież On leczy, nie my.

Kochać najpiękniej drugiego człowieka to obdarowywać go Bogiem, a nie sobą. A będziemy w stanie obdarowywać bliźniego Bogiem, jeśli sami będziemy kochać Boga. By kochać siebie i innych ludzi trzeba nam czerpać ze źródła prawdziwej Miłości.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor