Felieton 25 May 2019 | Redaktor
My potrzebujemy ich, a oni nas. Dziś święcenia kapłańskie w Bydgoszczy

Dziś, 25 maja w naszym mieście ma miejsce szczególne wydarzenie, a mianowicie odbywają się święcenia kapłańskie.

Co oznacza dokładnie w dzisiejszych czasach wybór kapłaństwa, czyli zgoda na propozycję Boga skierowaną do człowieka, możemy sobie wyobrazić. Czas jest bardzo trudny, ale Bóg się nami nie zniechęca, naszymi upadkami, słabościami, nieumiejętnościami i właśnie spośród takich nas, niedoskonałych i kruchych naczyń glinianych, powołuje dusze, do służenia wszystkim ludziom świętym kapłaństwem.

My potrzebujemy kapłanów, ale tak samo kapłani potrzebuja nas. Modlitwa to moc. Nie wolno nam zaniedbywać modlitwy za tych kilku, którzy właśnie zostali wyświęceni na kapłanów. Dziś powiedzieli Bogu swoje osobiste 'Fiat mihi secundum verbum Tuum', przed Bogiem i Maryją Pięknej Miłości, która nauczyła nas, że powiedzenie tego Bogu jest największym szczęśćiem człowieka.

Nowowyświęconym Kapłanom diecezji bydgoskiej życzymy siły i niezłomności. Wielkiej łaski od Boga w życiu kapłańskim i niezakłóconej niczym wewnętrznej otwartości na siłę od Ducha Świętego, aby tę łaskę od Boga nieść.

Pamiętajmy w modlitwie za tych, którzy wbrew światu złożyli dziś śluby służenia Królestwu Boga. Niech 'margaretkowe powołanie' będzie w nas wszystkich codziennością, tego wymagają czasy. Tego wymaga po prostu miłość.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

KB

foto: WSD Bydgoszcz

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor