Felieton 23 Nov 2017 | Redaktor
Który dzień Twojego życia jest najważniejszy?

Medytacje ewangeliczne z dnia 23 listopada 2017, Czwartek

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. (Łk 19,41-44)

Jerozolima to my. Nie tylko każdy z nas osobno ale my razem. Bywa że właśnie wspólnie nie poznajemy dnia, który służy pokojowi. Nakręceni codziennością, bywamy zaślepieni. Tacy jesteśmy - my ludzie, społeczności.

Cóż to za dzień, o którym mowa? Jaki to dzień, który służy pokojowi? Czy należy mu się jakieś szczególne wyróżnienie spośród innych dni? Czy to jest niezwykły moment w naszym życiu?

Słowo 'dzień' to określenie czasu, jakiejś jego jednostki między nocami. To jest więc czasz działania. Naszego działania. Gdybyśmy się przyjrzeli każdemu z dni naszego życia, który uznalibyśmy za najważniejszy?

I czy ten najważniejszy byłby jednocześnie dniem służącym pokojowi? Pokój to miłość. To wzajemne bycie jedni dla drugich, dokładnie w tych okolicznościach i z tymi osobami, z którymi się jest.

A zatem który z tych dni, jest tym niepoznanym, co służy pokojowi?

Człowiek w relacji z Bogiem albo jest, albo odmawia Bogu relacji ze swej strony. Podobnie z drugim człowiekiem. Nie można jednego dnia kochać, a drugiego nie, aby trzeciego znów pokochać. Relacja miłości, przyjaźni, braterstwa, życzliwości etc... służy pokojowi. A zatem już wiemy który dzień jest najważniejszy, to znaczy służący pokojowi. Każdy.

Każdy dzień jest okazją do służenia pokojowi, bo dokładnie każdy dzień jest okazją do kochania.

Chwała Ojcu i synowi i duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor