Felieton 23 May 2019 | Redaktor
Kochać i działać to jedno

Medytacje ewangeliczne z dnia 23 maja 2019 r., Czwartek

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”. (J 15,9-11)

...

Jeśli nawet ktoś z nas ludzi chce być nieprzyjacielem Boga, to i tak Jezus Chrystus oddaje za tego człowieka swoje życie. Czy coś trzeba dodawać?

Kochać i działać to jedno w człowieku. Przykazania Boga to miłość w praktycznym działaniu. Jeśli kocham, to nie zabijam, nie cudzołożę, nie kradnę... itd. Jeśli kocham.

Ale gdy nie kocham, to nie zachowuję przykazań Boga. Miłość jest działaniem, a nie deklaracją.

Trudno pojąć człowiekowi Miłość między Bogiem a Jezusem w Duchu Świętym. Trójca Osób w jedności... To bardzo trudne do zrozumienia. Trudne do ujęcia w słowa. Ale miłość jest doskonała między Nimi, tak że są jednością.

Niezwykłość Stworzyciela do stworzenia - czyli do człowieka, polega na tym, że On kocha nas właśnie taką miłością. Nie ma dla nas nic mniej. "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem."

Człowiek jest we wnętrzu tej miłości. Póki żyje na tym świecie, demon robi wszystko na co człowiek pozwala, aby z tej miłości człowieka wydobywać. Nasze grzechy, czyli wszystko co czynimy bez miłości, odciąga nas samych od Boga. Dlatego Jezus mocno powtarza i bardzo często słowo: "Wytrwajcie w miłości mojej!"

W tym świecie jesteśmy otoczeni bodźcami półprawd, które mają nas odciągać od miłości. W tym wszystkim jest sens, logika, choć nie zawsze ją rozumiemy. Ale pewnego dnia zrozumiemy. A zatem wytrwanie niesie w sobie trud.

Jeśli Jezus mówi, że radość ma być pełna, to znaczy że tak ma być. A pełnia radości nie jest częściową radością, ale własnie pełnią. Żyjąc w świecie przyrodzonym nie potrafimy sobie nawet tego wyobrazić, bo na ziemi wszystko jest przemijające i częściowe. Radość, choćby była najintensywniejsza z możliwych, jest wciąż częściowa w doczesności.

Czy możliwe jest zachowanie przykazań? Dla Boga nie ma spraw niemożliwych. Jeśli nas coś przerasta, a przecież często tak jest, to dla Boga jest możliwe i On sam tego w nas dokonuje.

Co to byłby za Bóg, który dałby przykazania niemożliwe do spełnienia? Czego my nie dajemy rady, On sam w nas dopełnia. Dlatego wszystko jest możliwe. Wytrwanie w miłości Jezusa, bezgraniczne i łapczywe czerpanie jej i w końcu pełnia radości. Nasz Bóg nie ma sprzeczności. Jego słowa są stawaniem się tego, co mówi. Tylko czy człowiek wierzy Bogu?

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor