Felieton 6 Mar 2019 | Redaktor
Kochać bez oczekiwań

Medytacje ewangeliczne z dnia 6 marca 2019 r., Środa Popielcowa

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie". (Mt 6, 1-6. 16-18)

...

Swoją izdebkę mamy w naszym wnętrzu. To wewnętrzne sanktuarium, w którym jest spotkanie z Bogiem. To nasza z Nim wspólna tajemnica.

Z tej tajemnicy rodzi się nasza pokora. Czynimy wtedy dobro jako osoby niezauważalne. Potrafimy być pośród ludzi bez oczekiwań wobec nich.

Po prostu kochać.

Nie ma w nas samych takiej siły, aby nie mieć oczekiwań, ale z Boga mamy taką siłę. Miłowania bez oczekiwań. Oto święta cierpliwość. Im bardziej poznajemy ile Bóg musi na nas czekać, ile ma do nas samych cierpliwości, tym bardziej pragniemy posypać głowy popiołem, pokutować, a wtedy pragnienie kochania innych bez oczekiwań jest naszym szczęściem.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor