Felieton 7 Dec 2017 | Redaktor
O rodzinie: Kobieta dla mężczyzny wezwaniem do szukania Boga

Krystyna Jedynak 46 lat małżeństwa

„Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczyńmy mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”(Rdz.2,18)

Kiedy Stwórca przywiódł do Adama Ewę, on z zachwytem odkrył w niej człowieka i wyśpiewał pierwszy w świecie hymn miłości.

Przez kobietę Bóg chce mężczyźnie pokazać swoją miłość, troskliwość i obudzić w jego sercu wdzięczność, radość oraz otworzyć jego serce na miłość. Dlatego kobieta dla mężczyzny ma być wezwaniem do szukania Boga, do prawdziwej miłości, ona ma go pociągnąć do tego co szlachetne, piękne, czyste i dobre. Ma mu pomóc dorastać do pełni człowieczeństwa - to jest ta „odpowiednia pomoc dla niego”, o której wspomina Księga Rodzaju.

Natura kobiety jest nastawiona na to, by być małżonką i matką. Nie każda kobieta wybiera tę drogę i nie każdą powołuje Bóg do bycia małżonką, ale każda może być matką innych na płaszczyźnie ducha. Serce kobiety zawsze może być dla innych domem.

Macierzyństwo jest pełnią i ukoronowaniem kobiety, jest ono wpisane w jej naturę bardziej niż jakakolwiek inna rola życiowa. Macierzyństwo fizyczne jest tylko okresowe, natomiast duchowe jest zawsze aktualne. I właśnie ono ma być treścią życia kobiety oraz drogą jej dojrzewania do miłości.

Macierzyństwo jest tym, co wyróżnia, właściwie - należałoby powiedzieć - wynosi kobietę ponad mężczyznę, jest źródłem jej szczególnej godności. Właśnie to, że kobieta jest nosicielką życia, daje jej prawo do specjalnego szacunku i ochrony ze strony mężczyzny.

Kobieta musi uwierzyć w swoją naturalną doskonałość, którą otrzymała jako dar. Dziecko wyznacza jej wyjątkową pozycję w świecie. Ona jest wychowawczynią nowego człowieka i przyszłego świata. To ona jest odpowiedzialna za przyszłość ludzkości, bo ona kształtuje psychikę nowych pokoleń.

Jaka jest kobieta dzisiaj, taka będzie ludzkość jutro. Jan Paweł II mocno akcentuje, że człowiek XXI wieku będzie taki, jakiego zrodzi i ukształtuje kobieta współczesności. Bardzo istotne jest więc, aby współczesna kobieta była świadoma swojej wielkiej odpowiedzialności za innych i za całą cywilizację.

Predyspozycje kobiety są ukierunkowane na macierzyństwo i w tym kobiety nie da się zastąpić. W kobietę bowiem wpisane jest naturalne dobro i miłość wyrażające się chęcią dzielenia się i dawania innym. Kobieta ma szereg cech i cudownych predyspozycji, które we wspaniały sposób „wpasowują się” w potrzeby małego dziecka. Te cechy naturalne tak bardzo potrzebne jej dziecku to: subtelność, delikatność, spostrzegawczość, pamiętanie drobiazgów i niezwykła ofiarność.

cdn.

Krystyna Jedynak

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor