Felieton 4 Jun 2018 | Redaktor
Jak tylnymi drzwiami demontuje się prawo chroniące rodzinę - ważny list od FMiT

Do redakcji KB przyszedł niepokojący list następującej treści. Pozwalamy sobie w całości go Państwu przekazać, bo dotyczy procederu wprowadzania tylnymi drzwiami na przykład możliwość adopcji dzieci przez tzw. związki jednopłciowe w krajach, w których do tej pory nie jest to prawnie możliwe. Najlepiej zapoznać się dokładnie z całą treścią listu i samodzielnie szukać informacji w temacie, który niebawem może dotyczyć także naszego kraju:

"Szanowni Państwo,

Za kilka dni możemy obudzić się w zupełnie nowej rzeczywistości. W realiach, w których, chcąc czy nie chcąc, będzie możliwa adopcja naszych dzieci przez związki jednopłciowe.

Fundacja Mamy i Taty zaprasza na pikiety: "Tak dla rodziny, nie dla destrukcji". Pikietujemy, ponieważ zagrożony jest polski porządek prawny w obszarze rodziny. Istnieje ryzyko, że niejako "tylnymi drzwiami", zostanie zdemontowana tożsamość małżeństwa i zanegowana polska suwerenność w obszarze rodziny.

Dnia 5 czerwca b.r. spodziewany jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Coman v. Rumunia. Sprawa jest wynikiem zapytania o orzeczenie wstępne zgłoszone przez Trybunał Konstytucyjny Rumunii w sprawie obywatela USA, który w Belgii, zawarł z obywatelem Rumunii związek uznawany przez tamtejsze prawo za małżeństwo. Amerykanin na podstawie przepisów UE domaga się, jako "małżonek" obywatela Rumunii, przyznania mu prawa pobytu tymczasowego.

Polska jest w analogicznej sytuacji prawnej i uznaje, że pojęcie małżonka w prawie UE musi być zawsze rozumiane zgodnie ustawodawstwem kraju stosującego dane przepisy unijne (czyli Polska lub Rumunia nie muszą traktować jak małżonka osoby, która zawarła "małżeństwo" z osobą tej samej płci w innym kraju). Jednocześnie Polska uznała, że osobę pozostającą w homoseksualnym związku sformalizowanym jako "małżeństwo" w kraju to dopuszczającym, należy rozumieć jako "innego członka rodziny" w rozumieniu przepisów UE.

Orzeczenie, że wszystkie państwa UE muszą traktować jako małżonka również partnerów tej samej płci, niezależnie od tego, czy jest to zgodne z prawem wewnętrznym danego państwa przyczyni się do znaczącej destabilizacji systemu prawa rodzinnego w Polsce.

Fundacja Mamy i Taty zaprasza na pikiety: "Tak dla rodziny, nie dla destrukcji". Podczas pikiet zostaną złożone petycje skierowane do Przewodniczącej Trybunału Konstytucyjnego, Pani Julii Przyłębskiej oraz do Panów Jean Claude Junckera i Antonio Tajaniego.

Pikiety odbędą się: Trybunał Konstytucyjny: ul. al. J. Ch. Szucha 12A: Poniedziałek: 04.06.2018, 14:00 - 14:30

Przedstawicielstwo Unii Europejskiej: Warszawa, ul. Jasna 14/16A: Poniedziałek: 04.06.2018, 15:30 - 16:00 Wtorek: 05.06.2018, 15:30 - 16:00

Zachęcamy do licznego uczestnictwa.

Marek Grabowski

Prezes Fundacji Mamy i Taty"

red.: KB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor