Felieton 3 Apr 2019 | Redaktor
Jak skutecznie wyrwać siebie i innych z sideł zła - ks. Sławomir Kostrzewa

Znać Jego głos… [FELIETON]

Felieton 30 Apr 13:04

Dokąd zmierzasz, szkoło?

Felieton 21 Apr 07:46

Dlaczego Bogu tak bardzo zależy na tym, aby wyrwać nas z matni zła, grzechu? Jaki związek ma obowiązek naszego nawracania się z tajemnicą Bożego miłosierdzia, ale też - sprawiedliwości? Co zrobić, aby zerwać z grzechem - w życiu swoim i bliskich? Zapis pierwszej nauki rekolekcyjnej wygłoszonej przez ks. Sławomira Kostrzewę w parafii pw. św. Mikołaja w Żydowie, 24 marca 2019 r.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor