Felieton 24 Oct 2019 | Redaktor
Jak chronić serca dzieci? cz.1 - ks. S. Kostrzewa [video]

Dzieci w szczególny sposób noszą w sobie Boży obraz i podobieństwo. Współczesna rodzina i kultura nie chronią dzieci, a niektóre ideologie w sposób szczególny uderzają w ich niewinność.

Jakie nurty i w jaki sposób niszczą dzieci, jak się im skutecznie przeciwstawiać - informuje ks. Sławomir Kostrzewa na spotkaniu z rodzicami i wychowawcami w Wielogłowach, w Przedszkolu Dzieciątka Jezus, 17 września 2019 r.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor