Felieton 7 May 2018 | Redaktor
Gdzie szukać Ducha Świętego? W Prawdzie.

Medytacje ewangeliczne z dnia 7 maja 2018r. Poniedziałek

(J 15, 26 – 16, 4a) Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem".

Z Trzech Osób Boskich największy „problem” mamy chyba z Duchem Świętym. Czy po bierzmowaniu nie zapominamy o Nim? Jak często modlimy się o Jego dary? Co możemy o Nim powiedzieć?

Duch Święty może kojarzyć się nam głównie ze sceną Jego zesłania na uczniów i niewiasty w dzień Pięćdziesiątnicy, a co za tym idzie z ogniem, mówieniem obcymi językami i z odwagą głoszenia Ewangelii. Jednak nie zapominajmy, że jest Duchem Prawdy.

Każdy pragnie prawdy. Kogo by nie zapytać, pewnie by każdy odpowiedział, że tak, zależy mu na prawdzie w swoim życiu, ale czy na pewno? Czy szukamy Prawdy jaką jest Jezus? Czy potrafimy przyjąć prawdę o sobie, taką niezmienioną prawdę, to wszystko co w nas grzeszne ale i także to wszystko co dobre?

Duch Święty ukazuje prawdę. Poznanie prawdy o sobie wcale nie jest łatwe. Może być bardzo bolesne ale jest potrzebne, by przestać żyć w ułudzie i kłamstwie. Duch Święty pokazuje nam także prawdę o Jezusie, o Jego mocy, wielkości i miłości.

Dopiero gdy przyjmiemy prawdę o sobie i Jezusie od Ducha Świętego będziemy gotowi by przejść wszelkie trudności, prześladowania, jakie być może nadejdą.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor