Felieton 9 Aug 2018 | Redaktor
Gdy ludzie potrzebują znaków - dr. M. Sołtyk o cudach eucharystycznych [video]

Konsekrowana w czasie Mszy Świętej Hostia jest prawdziwym Ciałem Jezusa Chrystusa, a konsekrowane wino - Jego Krwią.

Na przestrzeni wieków Bóg wielokrotnie dawał znaki potwierdzającą tę najważniejszą spośród prawd wiary katolickiej.

Małgorzata Sołtyk, dr teologii, redaktor dwumiesięcznika ewangelizacyjnego "Miłujcie Się!" przedstawia wyniki najnowszych badań nad tzw. cudami eucharystycznymi.

źródło: RCS TV

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor