Felieton 26 Apr 2018 | Redaktor
Gdy jeden cierpi, cierpią z nim inni. Godzina Czytań na dziś, to nie przypadek

Pan oświadcza, że daje swoim uczniom nowe przykazanie wzajemnej miłości. "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali".

Czyż to przykazanie nie istniało już w Prawie Bożym dawnego Przymierza? Przecież czytamy: "Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego". Dlaczego więc Pan mówi o nowym przykazaniu, skoro przekonaliśmy się, że istniało ono już tak dawno?

Czy może dlatego jest ono przykazaniem nowym, że Pan zwlókł z nas starego człowieka, a przyoblekł w nowego?

Otóż miłość odnawia tego, który słucha Pana, albo raczej jest Mu posłuszny.

Ale nie o każdą miłość tu chodzi, lecz tylko o tę, o której Pan dodał: "Jak Ja was umiłowałem", aby ją odróżnić od miłości cielesnej.

Ta właśnie miłość Pana nas odnawia, abyśmy stali się ludźmi nowymi, spadkobiercami nowego Przymierza, śpiewającymi pieśń nową. Ta miłość odnowiła żyjących niegdyś sprawiedliwych, patriarchów i proroków, później świętych Apostołów, a teraz nowymi czyni również pogan.

I na całej ziemi, z całej ludzkości tworzy i gromadzi nowy lud, ciało nowo zaślubionej Oblubienicy Jednorodzonego Syna Bożego. O niej powiada Pieśń nad Pieśniami: "Kim jest ta, która się wyłania cała w bieli?"

Słusznie, że cała w bieli, gdyż jest odnowiona. A cóż ją odnowiło, jeśli nie przykazanie nowe? Pełni tej miłości wszyscy wzajemnie się troszczą o siebie:

Bo gdy jeden cierpi, cierpią z nim inni, a gdy ktoś jest wyróżniony, wszyscy z nim się radują.

Wszyscy bowiem słuchają i przestrzegają tego, co Pan powiedział: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali". Oni miłują nie jak ci, którzy grzeszą, ich miłość nie jest zwyczajną ludzką miłością. Lecz są bogami i wszyscy są synami Najwyższego i braćmi Jedynego Syna Bożego, a więc miłują się wzajemnie tą miłością, jaką umiłował ich Pan, aby doprowadzić ich tam, gdzie wszystkie pragnienia zostaną nasycone dobrami. Wtedy wszystkie pragnienia zostaną nasycone, gdyż Bóg będzie wszystkim we wszystkich.

Taką miłość daje nam Ten, który powiedział: "Jak Ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie się wzajemnie". On umiłował nas, abyśmy się wzajemnie miłowali. Miłując nas, dał nam moc, abyśmy związali się wzajemną miłością i abyśmy zjednoczeni słodką więzią miłości stali się ciałem tak wspaniałej Głowy.

"Przykazanie Nowe"

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii św. Jana (Traktat 65, 1-3)

Liturgia Godzin z dnia 26 kwiecień 2018r.

red.: KB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor