Felieton 21 Jan 2018 | Redaktor
Entuzjazm Jezusa Chrystusa i nasza prawdziwa wolność

Medytacje ewangeliczne z dnia 21 stycznia 2018r., Niedziela

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim. (Mk 1, 14-20)

Przynaglania są jakąś wyczuwalna normą w nauczaniu Jezusa Chrystusa. W wielu Jego słowach kierowanych do nas poprzez figury ze scen ewangelicznych jest wypowiadana mocna zachęta do nieociągania się w drodze do Boga.

Jednak nie jest to żadna perswazja, żaden nacisk emocjonalny, ale pełen miłości entuzjazm Jezusa Chrystusa.

Taka jest właśnie miłość. Pełna zachęt do dobrego, eksplodująca działaniem dla ludzi. Przyjaźń, misja Syna Boga jest nieustannym wołaniem do nas - ludzi: "Zobaczcie Boga! Zobaczcie Ojca, który nieskończenie kocha, tęskni..."

Miłość jest działaniem. To ofiara dla drugiego, spalanie się, wyniszczanie się dla innych. Optyka tego świata pokazuje nam odwrotność, jakoby skierowanie na jedynie własne dobro miało nam dawać szczęście. Ale ludzie tak żyjący wcale nie sa szczęśliwi.

Ci jednak, którzy odkryli misyjność życia miłością do drugiego człowieka, są prawdziwie szczęśliwi, nawet gdy dotyka ich cierpienie. Pasja miłości jest nieprzejednaną bliskością Królestwa Niebieskiego. Nic innego jak trwanie w tym Królestwie Boga żywego nie może dawać prawdziwego szczęścia i prawdziwej wolności. Droga do tego rozumienia nie jest prosta, a nauczenie się takiego życia na co dzień jest jeszcze trudniejsze. A jednocześnie są to fundamentalne decyzje naszego życia i właściwie są one właśnie... najprostsze.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasua Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor