Felieton 20 Apr 2018 | Redaktor
Dlaczego Ciało i Krew?

Psy i kundle [FELIETON]

Felieton 17 Dec 23:00

Medytacje ewangeliczne z dnia 20 kwietnia 2018r., Piątek

(J 6, 52-59)

Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?" Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki". To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum.

Czy zastanawiali się kiedyś Państwo nad tym, dlaczego Chrystus Komunię ustanowił pod dwoma postaciami Ciała i Krwi?

Mógł ustanowić tylko Ciało, ale nie uczynił tak. Dlaczego?

Być może spojrzymy na to z tej perspektywy. Komunia Święta jest jedynym pokarmem nie tylko, Który daje życie, ale jest żywe i jest życiem. Nie istnieje żadna inna taka sytuacja na ziemi, żeby spożywać coś, co najpierw nie obumrze. Ale Komunia Święta jest żywa do końca i w naszym ciele przemienia się w nas a my w Ciało i Krew Chrystusa. Przemienia - może być zbyt dużym słowem, o błędy w rozumowaniu wszak nietrudno w tych rozważaniach. Bądźmy samodzielni w tej refleksji, krytykujmy wewnętrznie i samodzielnie rozważajmy w Bogu. Nie mamy monopolu na widzenie nieskończone, możemy się mylić. Podejmujemy tylko refleksję z powodu Ewangelii, która przed nami odkrywa Tajemnicę.

Bóg daje wszystko doskonałe, a więc Komunia Ciała i Krwi jest doskonała. Komunia jest żywa i jednocześnie jest życiem. Ciało wraz z Krwią jest żywe, Chrystus pokonał śmierć. Krew nie wyschła, ale wszystko tętni życiem nieprzerwanie.

Dlatego Eucharystia jest zmartwychwstaniem, które jest nam dane. Czy my to pojmujemy? A jak nie pojmujemy, czy pragniemy?

Wybór dla człowieka jest zawsze jeden: między życiem żywym, a życiem martwym. To realny wybór każdego z nas. Osobisty. Tylko w relacji z Jezusem Chrystusem, danym osobowo do końca dokładnie każdego dnia.

Stęskniony Chrystus daje każdemu człowiekowi siebie do końca.

Nikt takich rzeczy nigdy nie zrobiłby dla nas, ale On tak. Do końca.

Chwała Ojcu i synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor