Felieton 6 May 2020 | Redaktor
Czego chcesz od nas Panie?...

Droga, prawda i życie - co to znaczy dla człowieka? Nikt nam nie odpowie na to pytanie, bo każdy z nas ma swoją niepowtarzalną misję do spełnienia w świecie.

Historia życia każdego z nas jest przecież niepowtarzalna. Gdy trwamy jeszcze w doczesnym życiu, poznajemy niecałkowicie, rozeznajemy jakąś część rzeczywistości. Prawdę, drogę i życie chcemy dobrze rozeznać, poznać, aby móc dobrze wybierać.

Bóg ma całkowity obraz wszystkiego i w Nim poznajemy zawsze dobrze. Jest to poznanie dość tajemnicze. Oparte na zaufaniu. Ufamy, że tyle ile mamy poznawać, tyle nam jest dane, że jest to wystarczające, aby wybierać dobro. Bóg mówi w Jezusie Chrystusie, Filip przekonuje się o tym poznawaniu.

Niezwykłe jest ponadto zdanie w dzisiejszej Ewangelii wypowiedziane przez Chrystusa, do każdego człowieka: "Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca."

Cóż miałyby oznaczać te słowa w naszym konkretnym życiu? To jest niezwykła indywidualna tajemnica i jest realna, bo Jezus nigdy nie wypowiada tego, co nie jest realne...

Czytania liturgiczne z dnia 6 maja 2020 r., J 14,6-14.

Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.oprac. K. Chrzan

fot. ilustracyjne Pixabay

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor