Felieton 10 Apr 2019 | Redaktor
Co oznacza w praktyce, że prawda nas wyzwoli

Psy i kundle [FELIETON]

Felieton 17 Dec 23:00

Medytacje ewangeliczne z dnia 10 kwietnia 2019 r., Środa

Jezus powiedział do żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga. Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. (J 8,31-42)

...

Prawda jest nierozłączna wcale nie ze słowem, ale z... działaniem.

Jeśli ktoś opowiada nam o wielu sprawach, słowa jego mogą być dalekie od rzeczywistości. My sami przecież niejednokrotnie mówimy o tym, co zrobimy. Ale wcale nie zawsze nam to wychodzi. Jest nam głupio, że na przykład coś obiecaliśmy komuś, a nie dotrzymaliśmy słowa. Ludzkie słowa nie zawsze są prawdziwe. Bardziej są prawdziwe potencjalnie niż realnie.

Słowa Chrystusa są zawsze prawdziwe. I On mówi kiedy jesteśmy wolni - to znaczy wtedy, gdy jesteśmy prawdziwi. A prawdziwi jesteśmy nie wtedy gdy obiecujemy coś, ale gdy dobrze czynimy. To oznacza zdanie:

"Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli."

Gdy człowiek czyni dobrze, zaczyna poznawać prawdę. Choćby się uczył o prawdzie wiele lat, ale nie dokonał żadnego dobrego czynu względem drugiego człowieka, nie poznałby prawdy.

Czynienie dobra wobec drugiej osoby wymaga trudu. Nie zawsze dobro drugiej osoby jest nam na rękę, jest dla nas wygodne. Najczęściej jest dla nas jakoś uciążliwe. Ale to jest szczęśliwa uciążliwość.

Poznajemy wtedy prawdę o relacji i o sobie. W jaki sposób? Otóż, gdy mamy czynić dobro, czyli realizować miłość względem drugiej osoby, pojawiają się różne pragnienia przeczące takiemu działaniu. Poznajemy własne pokusy egoizmu, własne słabości, niekiedy całkiem spory egoizm własnych pragnień, osobiste złe przywiązania. Ale stawiamy temu czoła, idziemy i czynimy dobro dla drugiej osoby, nawet jeśli wcale nie mamy na to ochoty.

W ten sposób poznajemy prawdę o sobie samym, o własnych przywiązaniach. Ta prawda nam pokazuje naszą własną niewolę. Szczęście jakie odczuwamy, gdy czynimy dobro dla drugiej osoby, pomaga nam wydostawać się z własnych nieuporządkowanych przywiązań. A dobro czynić to nic innego, jak trwać w nauce Chrystusa. Stajemy się w ten sposób coraz bardziej wolni i to wolni od siebie samych. To oznacza, że prawda nas wyzwoli.

Chwała Ojcu i Synowi I Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor