Felieton 10 May 2018 | Redaktor
Być zrozumianym przez ludzi za wszelką cenę? Ale po co?

Medytacje ewangeliczne z dnia 10 maja 2018r, Czwartek

(J 16, 16-20) Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie". Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: "Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”?" Mówili więc: "Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada". Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: "Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość".

Ile razy sądziliśmy, że nikt nas nie rozumie, że to co mówimy nie dociera do pozostałych? Nasze emocje, uczucia, nasze poglądy i przekonania, nie raz czuliśmy się z nimi zapewne osamotnieni. My płakaliśmy a świat się weselił. Świat nas nie rozumiał. Tak jakbyśmy nie byli z tego świata… No właśnie bo nie jesteśmy! Naszą pierwszą ojczyzną jest Niebo!

Poczucie niezrozumienia i w niektórych momentach osamotnienia (niecałkowitego, bo zawsze jest przy nas Bóg) jest w pewnej mierze wpisane w życie chrześcijanina. Jednak na końcu zawsze trud i smutek przemieniają się w radość, w zwycięstwo dobra. I chociaż chcemy być rozumiani, akceptowani to nie pragnijmy tego za wszelką cenę.

I może przytoczę cytat z pewnej książki: „W człowieku tkwi nieodparta potrzeba bycia akceptowanym. Za wszelką cenę musicie jednak zaufać tym cząstkom swojej osobowości, które wyróżniają was spośród innych i sprawiają, że jesteście niepowtarzalni. Nawet jeśli wyróżniająca was cecha jest dziwna czy nieakceptowana.”

Jeśli podążamy za Prawdą to nie mamy powodów by pragnąc zrozumienia ludzi za wszelką cenę, bo wiemy, że idziemy w dobrym kierunku i że On nas zawsze rozumie, bardziej niż my samych siebie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor