Felieton 1 Jun 2018 | Redaktor
Bóg buduje w nas wspaniałości

(Mk 11, 11-25) Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec, okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: "Niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu!" A słyszeli to Jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi; nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: "Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców". Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: "Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł". Jezus im odpowiedział: "Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze".

Jezus Chrystus uczy nas wyraźnie jak bardzo niektóre relacje są trudne.

Chrystus kocha każdego nieskończenie. Każdego z tych, którym porozrzucał stragany dokładnie tak samo. Zobaczmy jak niekiedy stajemy wobec najtrudniejszej miłości, w której musimy komuś postawić wyraźne granice. Nie stawiamy ich bo nie kochamy, bo nam nie zależy. ale właśnie dlatego, że kochamy.

W takich sytuacjach musimy się oprzeć na nadziei, która jest z Boga. aby się samemu nie załamać. Przypomnijmy sobie jak sami otrzymujemy sygnały od innych, gdy coś robimy nie tak. Oczywiście wszystkie takie sygnały rozważamy w Bogu, bo nie zawsze są prawdziwe.

Bóg zna prawdę i jeśli jakiś nasz wewnętrzny stragan musi zostać rozwalony, to dlatego, ze sam Bóg ma plan zbudować w nas coś nieskończenie wspanialszego.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

K. Ch.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor