Felieton 24 Oct 2019 | Redaktor
Apel Instytutu Piotra Skargi i petycja do MEN

Na stronie Instytutu Piotra Skargi czytamy dziś taki apel:

"25 października aktywiści LGBT zamierzają przeprowadzić w polskich szkołach kolejną edycję tzw. „tęczowego piątku”. Na terenie placówek edukacyjnych w całej Polsce może dojść do licznych prób homoseksualnej deprawacji dzieci i młodzieży, dlatego Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zbiera podpisy pod petycją do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz wszystkich kuratoriów w naszym kraju, w której Polacy sprzeciwiają się propagowaniu dewiacji wśród najmłodszych. Aby podpisać petycję, wystarczy kliknąć tutaj.

Kampania Przeciw Homofobii, finansowana przez zagraniczne fundacje oraz ambasady obcych państw, organizuje ponownie „tęczowy piątek”. Tym razem skrajna lewica próbuje ukryć akcję przed rodzicami dzieci i opinią publiczną, rezygnując z rejestrowania szkół zgłaszanych do projektu.

„Tęczowy piątek” niezgodny z prawem

Taki zabieg ma sprawić, że deprawacja dzieci i młodzieży będzie odbywać się bez wiedzy wielu rodziców, co jak czytamy w serwisie Protestuj.pl, jest niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, a ponadto łamie ustawę „Prawo Oświatowe”, która wyraźnie mówi, że nauczanie i wychowywanie dzieci w naszym kraju prowadzi się respektując chrześcijański system wartości. „Tęczowy piątek” jest wydarzeniem jawnie promującym homoseksualizm, co stoi w sprzeczności z tym systemem wartości.

Należy mieć również świadomość, że uczeń ze względu na swój wiek nie jest w stanie podjąć w sprawach życia płciowego w pełni odpowiedzialnych, świadomych i dobrowolnych decyzji. Nie ma naszej zgody na oswajanie dzieci i młodzieży z homoseksualizmem i innymi praktykami nachalnie promowanymi przez lobby LGBT.

Bierność oznacza przyzwolenie

Dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce i nie dopuścić do olbrzymiego zgorszenia, które środowiska LBGT już w najbliższy piątek planują przeprowadzić w polskich szkołach. Swój podpis pod petycją można złożyć w serwisie internetowym Protestuj.pl.

Sprzeciw w tej sprawie to nasz chrześcijański obowiązek!"

Tekst pochodzi ze strony Instytutu Piotra Skargi: piotrskarga.pl - TU

Oto treść petycji:

Minister Edukacji Narodowej

Sz. P. Dariusz Piontkowski

DOLNOŚLĄSKIE Kuratorium Oświaty

KUJAWSKO-POMORSKIE Kuratorium Oświaty

LUBELSKIE Kuratorium Oświaty

LUBUSKIE Kuratorium Oświaty

ŁÓDZKIE Kuratorium Oświaty

MAŁOPOLSKIE Kuratorium Oświaty

MAZOWIECKIE Kuratorium Oświaty

OPOLSKIE Kuratorium Oświaty

PODKARPACKIE Kuratorium Oświaty

PODLASKIE Kuratorium Oświaty

POMORSKIE Kuratorium Oświaty

ŚLĄSKIE Kuratorium Oświaty

ŚWIĘTOKRZYSKIE Kuratorium Oświaty

WARMIŃSKO-MAZURSKIE Kuratorium Oświaty

WIELKOPOLSKIE Kuratorium Oświaty

ZACHODNIOPOMORSKIE Kuratorium Oświaty

Szanowni Państwo Kuratorzy Oświaty

Już 25 października 2019 roku, w niektórych polskich szkołach, przeprowadzona zostanie niezgodna z prawem i budząca powszechny sprzeciw akcja „tęczowy piątek”.

Wydarzenie organizowane przez Kampanię Przeciw Homofobii, pod pozorem troski o poszanowanie takich wartości jak równość i tolerancja, ma za zadanie oswajać dzieci i młodzież z homoseksualizmem i innymi praktykami promowanymi przez lobby LGBT

Co więcej, wszystko odbędzie się bez wiedzy rodziców, ponieważ organizator – z obawy przed społecznym sprzeciwem – nie wymaga w tym roku rejestrowania szkół uczestniczących w zajęciach.

Taki zabieg jest złamaniem polskiego prawa, ponieważ w artykule 48 Konstytucji RP wyraźnie czytamy:

„Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”.

W tym wypadku rodzice zostaną pozbawieni takiego prawa. Ponadto, na pewno doskonale Państwo wiedzą, że uczeń ze względu na swój wiek nie jest w stanie podjąć w sprawach życia płciowego w pełni odpowiedzialnych, świadomych i dobrowolnych decyzji.

Pragnę zwrócić uwagę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, iż niedopuszczalne jest organizowanie wydarzeń takich jak „tęczowy piątek” bez zgody rady rodziców. A nawet gdyby rada rodziców wyraziła taką zgodę, to nadal rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole.

Przypomnę również, że Ustawa „Prawo oświatowe” jednoznacznie w swojej preambule określa, że nauczanie i wychowanie prowadzi się w naszym kraju „respektując chrześcijański system wartości”. Natomiast działania Kampanii Przeciw Homofobii to jawny przejaw promocji homoseksualizmu, co pozostaje w sprzeczności z tym system wartości.

Nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialność za wszelkie szkody, które wyrządzi ta akcja w naturalnym rozwoju duchowym, umysłowym, emocjonalnym i seksualnym dzieci i młodzieży, spadnie na dyrektorów szkół, którzy odpowiadają za wszelkie zajęcia prowadzone w swoich placówkach.

Dlatego apeluję do Państwa o pilne pozyskanie i udostępnienie publicznie informacji, w których szkołach planowane są zajęcia w ramach akcji „tęczowy piątek”.

Link do petycji: TU

Anna Poręba

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor