Felieton 1 Dec 2017 | Redaktor
Anna Kuraś - działaczka na rzecz  Intronizacji Jezusa Króla Polski, o przeżytych nękaniach i cudach

video

Nie wiem czy Państwo wiedzą, ale właśnie Anna Kuraś- której artykuły publikujemy również dzięki jej osobistemu pozwoleniu na naszym portalu Katolicka Bydgoszcz, to osoba, która w latach 2013-2016 była członkinią zarządu Stowarzyszenia „Róża”, działającego na rzecz Intronizacji Jezusa Króla Polski.

Artykuły Anny Kuraś gorąco polecamy, zwłaszcza te odnoszące się do ruchów duchowo niejasnych, wnikających na tereny Polski.

Po zbadaniu spraw związanych z oddziałującymi na ludzki kościół w naszym kraju wpływami pani Anna nie boi się jasno i merytorycznie wyjaśniać w swoich artykułach na czym konkretnie polegają zagrożenia duchowe związane z niejasnością działań współczesnych fałszywych proroków.

Jaka jednak była osobista droga Anny? Co przeżywała podczas działań dla ratowania dusz?

Codzienność tej kobiety, naznaczona światłem Królestwa Chrystusa nie jest jednak spokojna, gdyż nękana przez złego ducha, który nie znosi jasnego obrazu duchowości człowieka, jest cierpieniem. Cierpieniem o którym sama mówi i nie wypiera się go, ale w nim widzi drogę do zbawienia.

Ojciec kłamstwa boi się klarownego intelektu, jasnego opisu i świadectwa z życia zanurzonego w Chrystusie Królu i w Maryi. Chrystus jest Królem i wygrał odkupienie naszych win. Walka o dusze, które w to jeszcze nie wierzą wciąż trwa...

Nie raz będziemy publikować artykuły Anny Kuraś, dziś jednak zapraszamy do wysłuchania jej osobistej historii, która nie była i nie jest łatwa, gdyż zły pragnął niszczyć Annę na różne sposoby. O tym opowiada sama Ania nie szczędząc samej sobie krytyki i odkrywania własnych słabości, z których uzdrawiał ją sam Bóg.

red.: KB

film udostępniamy dzięki uprzejmości RCS TV

Rejestracja: ks. Sławomir Kostrzewa

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor