Felieton 5 Jan 2016 | Redaktor
Abp Stanisław Gądecki podsumował miniony rok

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w swoim podsumowaniu roku 2015 zwrócił uwagę na to, że niemalże każdego miesiąca w Kościele w Polsce miały miejsce znaczące inicjatywy, także o zasięgu międzynarodowym.

Treść podsumowania roku 2015 i życzenia noworoczne abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego KEP i Metropolity Poznańskiego:

Rok 2015 obfitował w wydarzenia kościelne o znaczeniu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Najważniejsze z nich to Synod Biskupów o małżeństwie i rodzinie, Rok Życia Konsekrowanego, Rok Miłosierdzia, beatyfikacja polskich franciszkanów w Peru. W najbliższym zaś roku 2016 nasza uwaga i duszpasterstwo skupi się m.in. na 1050-leciu Chrztu Polski oraz na Światowych Dniach Młodzieży.

Oprócz tych sztandarowych wydarzeń niemalże każdego miesiąca 2015 r. w Kościele w Polsce podejmowano ważne inicjatywy. Niektóre z nich trzeba szczególnie podkreślić. I tak w styczniu został skierowany ekumeniczny Apel Kościołów w Polsce o świętowanie i poszanowanie niedzieli. W lutym – po powrocie z Bagdadu – mówiłem o losie irackich chrześcijan, którzy są prześladowani oraz o wybuchu konfliktu w tym regionie. 22 marca miał miejsce Ogólnopolski Dzień Modlitw o Pokój na Ukrainie. Następnie 29 kwietnia – z udziałem ok. tysiąca pielgrzymów z Polski i Niemiec, w tym 40 polskich biskupów – byliśmy w Dachau w 70. rocznicę wyzwolenia tego niemieckiego obozu koncentracyjnego, w którym zginęło m.in. 868 polskich księży. W maju była konferencja dotycząca ewangelizacji środowisk wiejskich, którą przygotował ks. bp Grzegorz Ryś w Skrzatuszu k. Piły. Uczestniczyło w niej ok. 500 ewangelizatorów z całej Polski. Potem w czerwcu miał miejsce IV Krajowy Kongres Misyjny.

Następnie – jeszcze przed Rokiem Miłosierdzia – wzywaliśmy do ulżenia dramatycznej sytuacji uchodźców. W związku z tym Prezydium KEP w swoim oświadczeniu przypomniało, że władza świecka winna zagwarantować kontrolę, bezpieczeństwo i podstawowe świadczenia dla uchodźców. Ze strony Kościoła zaś odpowiedzialność za współpracę w tej dziedzinie z władzami świeckimi spoczywa na Caritas i jej oddziałach diecezjalnych i parafialnych. Trzeba zauważyć też październikowy XV Dzień Papieski, na który złożyły się – jak zwykle – modlitwy i akcje, dzięki którym zebrano środki na pomoc dla ok. 2,5 tys. uzdolnionych młodych ludzi z niezamożnych rodzin. Ta pomoc służy kształceniu młodzieży, która jest swoistym dziedzictwem św. Jana Pawła II.

Kiedy myślimy o sytuacji chrześcijan w Syrii to w listopadzie przeżywaliśmy VII Dzień Solidarności, w którym uczestniczył melchicki patriarcha Grzegorz III Laham z Damaszku. Otwarto przy tej okazji filię Papieskiej Fundacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” w Poznaniu. Potem mieliśmy uroczystości związane z 50-leciem wymiany listów biskupów Polski i Niemiec. Z tej okazji biskupi niemieccy i polscy spotkali się 22 listopada na Jasnej Górze i podpisali wspólne oświadczenie, w którym zapowiedzieli wspieranie Kościołów różnych krajów świata w ich działaniach na rzecz pojednania, czego początek dali biskupi polscy pisząc do braci w Niemczech znamienne słowa: „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”. Ważną też rzeczą w listopadzie było złożenie w Watykanie przez kard. Kazimierza Nycza „Positio super virtutibus” – dokumentu o heroiczności cnót sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Ponadto w listopadzie miało miejsce – drugie już – międzynarodowe spotkanie przygotowawcze do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

W grudniu wspomniano o tym, że właściwie Kościół katolicki jest największą – po państwie – instytucją w Polsce, która udziela pomocy potrzebujących. Z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że sam Caritas obejmuje pomocą ponad 600 tys. osób rocznie. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia – Ojciec Święty Franciszek zainaugurował Rok Miłosierdzia. Biskupi zaś w swoich diecezjach otwarli Drzwi Święte. Przechodząc przez nie można uzyskać odpust zupełny związany z jubileuszem.

Jedną z ostatnich wiadomości, podaną też przez KAI, jest ta, że w Polsce wiarę katolicką deklaruje aż 92,8% Polaków. Najsłabsza wydaje się religijność młodzieży, 30-latków oraz mieszkańców dużych miast – jak podał Główny Urząd Statystyczny. Czyli to wszystko stawia nas wobec wyzwań najbliższego roku, abyśmy byli gotowi nie tylko zastanawiać się nad przyczynami tych słabych punktów, ale też byśmy podejmowali działania, które by wzmocniły wiarę katolickiego narodu. W Nowym Roku życzę umocnienia wiary, abyśmy kierując się jej zasadami wychodzili z miłością do każdego człowieka na wzór Chrystusa. Przez chrzest jesteśmy przecież częścią Jego Kościoła i staliśmy się Jego uczniami. Życzę także, abyśmy w Nowym Roku 2016 nie pozwolili się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężali (por. Rz 12,21). Szczęść Boże w Nowym Roku!

Notował ks. Paweł Rytel-Andrianik, Rzecznik KEP

Źródło: episkopat.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor