Felieton 31 Mar 2018 | Redaktor
Abp. M. Jędraszewski uświadamia ponadczasowość 'strategii piłatowej' - trwającej do dziś [VIDEO]

Odbyło się słynne na cały kraj Misterium po Drogach w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Podczas tego wydarzenia wszyscy obecni usłyszeli znamienne słowa Metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego.

Były to słowa uświadamiające słuchaczom obraz realnej nieczystej strategii, jaką posługują się niekiedy ludzie władzy, dla osiągania swoich nie niekiedy naprawdę złych celów. Po pierwsze abp uświadomił, że wyrok na Jezusa został wydany już wcześniej, Piłat miał jedynie go przypieczętować.

Chodziło zatem o to, -jak mówił abp Jędraszewski - żeby Chrystusa postawić przed Piłatem i żeby go nakłonić do wykonania tego, co już i tak zapadło. Jednak Piłat bardzo szybko zorientował się, że Jezus jest niewinny. A jednak namiestnik wystraszył i nie poszedł za głosem swego sumienia.

"- Zastosowano wobec niego [red.: Piłata] te mechanizmy, które i wtedy i dzisiaj są nam bardzo dobrze znane, a które językiem współczesnym można nazwać 'najpierw ulicą'. Podburzyć tłum, wzbudzić wśród ludzi tak wielkie emocje, by krzyczeli tylko jedno „Ukrzyżuj Go, na krzyż z Nim!"

Mechanizm presji stosowanej na namiestnikach do dziś jest znamienny. Odwoływanie się do zagranicznych władz jest strategią bardzo dobrze znaną także w Polsce. A zatem: 'najpierw ulica, potem zagranica'.

Karmienie pychy sprawujących władzę także jest metodą starą jak świat i podczas dialogu arcykapłanów z Piłatem także i ta metoda została wykorzystana.

To tylko kilka przytoczonych fragmentów z treści, która w całości jest poniżej na nagraniu video.

W całym przemówieniu abp M. Jędraszewski szczegółowo analizuje metody działania sterujące włodarzami i tłumem. Te metody nie zmieniły się, dlatego jest dla nas ważne zobaczenie ich dziś w naszym kraju i na świecie, aby samemu nie poddawać się manipulacjom.

Nie łudźmy się że nikt nie chce nami manipulować. Bądźmy realistami i poznawajmy naturę działań społecznych, ale najpierw zobaczmy ją w prawdziwych wydarzeniach podczas Męki Chrystusa. Wtedy zobaczymy je prawdziwie i w każdej współczesnej, analogicznej sytuacji.

Prezentujemy Czytelnikom KB nagranie z tej niezwykłej homilii, która mocno uświadamia nam logikę świata rządzonego na sposób pokrętny.

"Jeżeli chcemy się ocalić, - mówi arcybiskup M. Jędraszewski - i to jest nauka płynąca z piłatowej postawy, którą rozważamy dzisiaj, jeżeli chcemy ocalić nasze człowieczeństwo, za wszelką cenę musimy stać na straży własnego sumienia. To są słowa św. Jana Pawła II Wielkiego. On także mówił wobec pięciu prezydentów państw Europy środkowej i wschodniej w Gnieźnie w 1997 roku, a więc 21 lat temu: „Europa nie odzyska swojej pięknej szlachetnej tożsamości, jeżeli nie będzie kształtowana i jeżeli nie będzie prowadzona przez ludzi sumienia. Ludzi, których sumienie wypalone jest jak cegły w ogniu Ewangelii".

red. KB

źródło: Archidiecezja Krakowska

fot.: tamże

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor