Z życia diecezji 6 Aug 2021 | Redaktor
Zapisy na studium do posługi lektora lub akolity

Rozpoczął się nabór do 2-letniego studium przygotowującego dla lektorów i akolitów ustanowionych

Termin zgłoszeń mija 15 września 2021 r.  Proboszczowie oraz sami kandydaci zapoznali się wcześniej z dokumentem: „Zasady wykonywania posługi lektora i akolity w Diecezji Bydgoskiej”.

Posługi akolitatu i lektoratu są stałymi urzędami w Kościele, których obecność jest zawsze pożądana. To olbrzymia jakościowa różnica w porównaniu do jedynie tymczasowej, zastępczej i uzupełniającej funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, która niepokojąco szeroko się w Polsce przyjęła i jest nadużywana nagminnie.

Lektor i akolita spełniają własną posługę w celebracji liturgicznej, a zwłaszcza w Eucharystii. Jednak w zakres ich zadań wchodzą także czynności związane z przygotowaniem miejsca i rzeczy potrzebnych do liturgii oraz przygotowanie wiernych do dobrego uczestnictwa i spełniania właściwych dla nich i powierzonych im czasowo funkcji liturgicznych. Spełnianie przez lektorów i akolitów własnych posług w liturgii ma kształtować ich specyficzną duchowość skoncentrowaną wokół słowa Bożego i Eucharystycznej Ofiary.

Warto czynić jak największe starania aby tam gdzie brakuje rąk do usługiwania, ustanawiać akolitów i lektorów, nie zaś upoważniać nadzwyczajnych szafarzy. Obecnie są ku temu coraz większe możliwości. Formacja jest obecnie prowadzona w następujących diecezjach:
Archidiecezja Warmińska, Diecezja Legnicka, Diecezja Toruńska, Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska i u nas w Diecezji Bydgoskiej. 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor