Z życia diecezji 12 Oct 07:12 | Redaktor
“Totus Tuus” – podsumowanie  XX Dnia Papieskiego

fot. Krzysztof Łęczycki (FDNT)

“Totus Tuus” – biskupie zawołanie Karola Wojtyły było hasłem XX Dnia Papieskiego, który zorganizowano w niedzielę 11 października w całej Polsce. Poprzez szereg wydarzeń duchowych i kulturalnych przypominane było nauczanie św. Jana Pawła II. W kościołach i na ulicach miast, przy respektowaniu antyepidemicznych obostrzeń sanitarnych, odbyła się zbiórka na „żywy pomnik” Papieża – Polaka, czyli stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Organizatorem Dnia Papieskiego jest co roku Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, świętująca obecnie 20 lat istnienia.

Kolejna szkoła biblijna już 9 lutego

Z życia diecezji 6 Feb 16:42

Dzień Papieski przypada co roku w niedzielę poprzedzającą 16 października, dzień wyboru kard. Karola Wojtyły na Tron Piotrowy. Jubileuszowym, dwudziestym obchodom towarzyszyło biskupie zawołanie Karola Wojtyły “Totus Tuus”, które potem stało się także mottem jego pontyfikatu. Przyszły papież przy wyborze tych słów zainspirował się nauczaniem św. Ludwika Marii Grignion de Montfort i wielokrotnie potem podkreślał, że wywarły one wpływ na pobożność maryjną jego i wielu innych ludzi.

Kwesty w żółtej strefie

Z powodu wprowadzenia w całym kraju od soboty 10 października tzw. żółtej strefy obostrzeń sanitarnych (oprócz już obowiązujących gdzieniegdzie stref czerwonych) obchody XX Dnia Papieskiego oraz kościelna i publiczna zbiórka na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości odbywały się z zachowaniem wymaganych prawem zasad.

“Dzisiaj, w obliczu trudności finansowych wielu rodzin, przez składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie także przywrócić nadzieję w sercach młodych na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny. Niech udzielone w ten sposób wsparcie – nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków – będzie wyrazem naszej solidarności i wyobraźni miłosierdzia” – napisali biskupi w liście pasterskim na XX Dzień Papieski, który odczytywany był w kościołach całej Polski 4 października.

Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno stypendystów, jak i darczyńców Fundacji, wolontariusze “Dzieła Nowego Tysiąclecia” zostali wyposażeni w maseczki, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Zachowywali też dystans społeczny. Zbiórka publiczna została przeprowadzona do przygotowanych przez Fundację kartonowych puszek kwestarskich. W kościołach będzie realizowana przy użyciu puszek parafialnych.

Dzień Papieski w naszej diecezji

 

Bazylika Królowej Męczenników w Bydgoszczy była miejscem koncertu „Totus Tuus”. W murach świątyni wystąpiła Lidia Pospieszalska z zespołem. Wydarzenie było dedykowane św. Janowi Pawłowi II w 100. rocznicę jego urodzin. Do autorskich piosenek artystki wybrzmiały teksty świętego, skierowane do rodzin. Dodatkowym elementem była pantomima przygotowana przez młodzież diecezji, której symbolika podkreślała znaczenie słowa „totus”.

– Współczesny człowiek we wszystkim, co na co dzień robi i czym się zajmuje, nie jest „cały”. Wiele czynności, jak praca, nauka czy relacje w małżeństwie i przyjaźnie przeżywamy połowicznie, zdawkowo, niezobowiązująco. A św. Jan Paweł II pokazał nam, że w życie warto być zaangażowanym na „całego” – warto być „totus” – wyjaśniał diecezjalny duszpasterz akademicki i młodzieży, ks. Piotr Wachowski.

Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana Tyrawy stanowiła centrum diecezjalnych obchodów papieskiego święta. – Spotykamy się w niedzielę poprzedzającą pamiętną datę 16 października 1978 roku, kiedy cały świat został zadziwiony wyborem Polaka na papieża. Gdziekolwiek się pojawił, miał dużo do powiedzenia całemu światu. Dzisiaj wspominajmy św. Jana Pawła II nie tylko emocjonalnie, ale przede wszystkim pochylmy się nad jego przesłaniem i rozgłaszajmy to, co w nim pozostawił – mówił biskup.

W Bydgoszczy sytuacja epidemiczna wymusiła na organizatorach odstąpienie od dotychczasowej formuły, która do ub. roku miała charakter rywalizacji sportowej i intelektualnej w duchu św. Jana Pawła II. – Tym razem zaproponowaliśmy młodym program ewangelizacyjny, który przygotowała ekipa o nazwie Młodość – Lubię to! oraz zespół Ocaleni, gromadzący się przy wspólnocie Mocni w Duchu w Łodzi. Przyjechali do nas, by wygłosić konferencje, poprowadzić część muzyczną, zachęcając właśnie młodych do włączenia się w uwielbienie Boga – powiedział ks. Dawid Perlik.

Sytuacja epidemiczna wymusiła na organizatorach odstąpienie od dotychczasowej formuły, która do ubiegłego roku miała charakter rywalizacji sportowej i intelektualnej w duchu św. Jana Pawła II. – Tym razem zaproponowaliśmy młodym program ewangelizacyjny, który przygotowała ekipa o nazwie Młodość – Lubię to! oraz zespół Ocaleni, gromadzący się przy wspólnocie Mocni w Duchu w Łodzi. Przyjechali do nas, by wygłosić konferencje, poprowadzić część muzyczną, zachęcając właśnie młodych do włączenia się w uwielbienie Boga – powiedział ks. Dawid Perlik.

Sercem tegorocznego programu był blok poświęcony marzeniom ludzi młodych oraz ich konfrontacji z rzeczywistością. W organizację XX Dnia Papieskiego w kościele NSPJ włączyła się również Młodzieżowa Rada Programowa Diecezji Bydgoskiej, a w oprawę muzyczną Eucharystii zespół Amen+.

źródło: ekai.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor