Wydarzenia 9 May 2016 | Redaktor
Zmarł Druh Marek Jasiński

Zmarł Szanowny Druh Marek Jasiński (1961–2016) wieloletni prezes Towarzystw Gimnastycznego „Sokół” w Gniewkowie, II wiceprezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon oraz Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego z głębokim żalem i smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci 7 maja 2016 r. śp. Marja Jasińskiego, wielce zasłużonego, honorowego i oddanego idei sokolskiej społecznika, wieloletniego prezesa Towarzystw Gimnastycznego „Sokół” w Gniewkowie, II wiceprezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. W myśl naszych haseł „w zdrowym ciele zdrowy duch” oraz „Bóg – Honor – Ojczyzna” realizował cele i był zawsze oddany Sokolstwu Polskiemu.

Druh Marek Jasiński urodził się 18 kwietnia 1961 r. w Toruniu. Pracował w branży elektro-energetycznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Pod jego kierunkiem Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie zorganizowało niezliczoną liczbę imprez sportowo-rekreacyjnych i patriotycznych. Organizował Międzynarodowe Zawody w Tenisie Stołowym Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, organizował też liczne turnieje tenisa stołowego, sam też był zawodnikiem w tej dziedzinie sportu.

Głównym organizatorem uczestnictwa Sokolstwa Polskiego na XV. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze (Światowy Zlot Sokolstwa) było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie przy wsparciu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon. Komendantem Sokołów Polskich na tym Zlocie był właśnie Druh Marek Jasiński. Warto wspomnieć Jego zaangażowanie w działalność sokolską na tym zlocie. W 2012 roku miały miejsce obchody 150-lecia Sokolstwa Czeskiego. Na ten Światowy Zlot Sokolstwa przybyli też Sokoli z Polski. Wszechsokolskie Zloty są organizowane co sześć lat, są sprawdzianem oceny i sprawności organizacyjnej Sokolstwa.

Był to XV. Wszechsokolski Zlot. Ćwiczyło wtedy przeszło 10,5 tys. sokołów i sokolic. 1 lipca 2012 roku tysiące sokołów z całego świata przeszło w trzygodzinnym barwnym pochodzie ulicami Pragi od Placu Wacława do Rynku Starego Miasta. W tym samym dniu na Hradczanach (Czeskim Wawelu) w wypełnionej po brzegi przez licznych sokołów ze sztandarami, w tym 3 polskich, Katedrze Św. Vita Kardynał Dominik Duka celebrował Mszę Św., wygłosił homilię, w intencji 150. Lecia Sokolstwa i XV. Wszechsoklskiego Zlotu. Prezes dh Marek Jasiński prezentował w Katedrze Św. Vita sztandar TG „Sokół” w Gniewkowie, którego był głównym inicjatorem powstania. Następnie 2.07.2012 odbyło się spotkanie w Parlamencie Republiki Czeskiej. Pani Miroslava Němcová Przewodnicząca Izby Poselskiej Republiki Czeskiej (Sejmu - odpowiednik Marszałek Sejmu RP) reprezentująca największą konserwatywną partię polityczną w Republice Czeskiej Obywatelską Partię Demokratyczną zaprosiła delegacje Sokolstwa Światowego na uroczyste spotkanie do Parlamentu. Spotkanie odbyło się w Sali Plenarnej Izby Poselskiej przy ul. Sněmovní 4. W tym historycznym spotkaniu uczestniczyli zaproszeni też Sokoli Polscy, pośród nich dh Marek Jasiński – prezes TG „Sokół” w Gniewkowie.

7 lipca 2012 r. w Domu Tyrsza odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Światowego Związku Sokolstwa (SVĚTOVÝ SVAZ SOKOLSTVA - World Sokol Federation), w którym uczestniczyli Sokoli Polscy. W składzie delegacji polskiej był dh Marek Jasiński – prezes TG „Sokół” Gniewkowie.

Pogrążeni w modlitwie i żałobie sokolej składamy Kondolencje Rodzinie, Członkom Sokolstwa Polskiego, Przyjaciołom i Znajomym. Pozostała nadzieja w Krzyżu i Zmartwychwstaniu. Wierzymy, że przekroczył Bramę Niebieską i został przyjęty przez Najwyższego Ojca i Boga Jedynego Wszechmogącego.

Dziękujemy za miłość i dobroć oraz nauki, którymi nas obdarzył. Sokolstwo Polskie jest wdzięczne za przyjaźń, którą nas otaczał. Módlmy się za Jego Duszę!

Prezes Andrzej Bogucki Bydgoszcz, dnia 8.05.2016 r.

Pogrzeb ŚP Druha Prezesa Marka Jasińskiego rozpocznie się Mszą Świętą w dniu 11 maja 2016 r. (środa) w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Jana III Sobieskiego 31 w Gniewkowie.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor