Wydarzenia 17 Nov 2015 | Redaktor
Wichura zniszczyła zabytkowy kartusz

Sobotni silny wiatr oraz opady deszczu spowodowały szkody na fasadzie kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa na placu Piastowskim w Bydgoszczy. Oderwał się fragment kartusza z łacińską inskrypcją. Z tego powodu główne wejście do kościoła jest zamknięte. Po dzisiejszych oględzinach strat, dokonanych przez konserwatorów zabytków, podjęte zostaną działania zabezpieczające, a w dalszej kolejności prace rekonstrukcyjne.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor