Wydarzenia 28 Nov 2016 | Redaktor
Ważny głos w dyskusji nt. duchowego wsparcia osób chorych

„Opieka wspierająca w medycynie – chory na nowotwór” – to tytuł dwudniowej ogólnopolskiej konferencji interdyscyplinarnej, która 24 i 25 listopada odbywała się w bydgoskim Centrum Onkologii.

Przedstawiciele m.in. środowisk medycznych oraz organizacji pozarządowych rozmawiają o aspektach wsparcia psychicznego, duchowego oraz medycznego, świadczonego wobec osób chorych.

Wydarzenie zostało podzielone na panele dyskusyjne oraz sesje naukowe. Jedną z nich zatytułowano „Duchowe aspekty wsparcia”. Podczas pierwszego wykładu padło pytanie: Dlaczego wsparcie duchowe udzielane przez lekarzy i pielęgniarki choremu na nowotwór się opłaca? Według kierownik Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej dr hab. Małgorzaty Krajnik, obecnie coraz częściej zaczyna się dostrzegać konieczność uwzględnienia wymiaru duchowego jako podstawy opieki ukierunkowanej na pacjenta. – Mamy coraz więcej dowodów naukowych wskazujących na to, że uwzględnienie potrzeb duchowych poprawia skuteczność działań medycznych oraz wpływa na to, jak chory radzi sobie w chorobie – powiedziała prof. Collegium Medicum UMK.

Ksiądz dr hab. Andrzej Muszala zauważył, że w relacji z chorym istotny jest czas, który należy mu poświęcić. – Z chorym trzeba przede wszystkim być. Po to, by znalazł sens swojego cierpienia, a nawet umierania. Ważny jest ten motyw – na przykład nadprzyrodzony. Wiara, która powoduje, że się uczestniczy w cierpieniach Chrystusa. Jest to wola Boża, która ma mnie rozwinąć. Więc powinniśmy na płaszczyźnie duchowej szukać tego motywu, by następnie ten chory nie poddał się, podjął leczenie – powiedział przedstawiciel Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Ważnym głosem w całej dyskusji był temat „Lęk przed śmiercią-specyfika wsparcia udzielanego przez kapelana szpitalnego. Jak zauważył ks. dr Szymon Gołota z Collegium Medicum UMK, wspomniane wsparcie pacjenta onkologicznego jest szczególnym rodzajem oddziaływania. Jego istotą jest pomoc w zaspokojeniu potrzeb, które pojawiają się w takcie choroby. – Najczęstsze problemy duchowe pacjentów, które niezaspokojone mają olbrzymi wkład w nasilanie się leku przed śmiercią, związane są z potrzebą uwolnienia od winy i poczucia krzywdy, odnalezienia sensu cierpienia, czy też ogólnie sensu życia. Towarzyszy również temu – często nieuświadomiona – potrzeba zmiany „fałszywego obrazu Boga” – powiedział. Prelegent podkreślił, że kapelan udzielając wsparcia, identyfikuje zarówno potrzeby jak i zasoby duchowe pacjenta, wśród których najbardziej ochronną rolę odgrywa dojrzała, głęboka, osobowa relacja z Bogiem.

Celem prezentacji dr. Michała Wiechetki z Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II było krótkie zreferowanie pewnych metod, strategii, diagnozy, pomiaru potrzeb duchowych. Prelegent nie stawiał tez. Jedynie wskazał jak można badać takie zagadnienia, jak: religijność, duchowość, sens oraz potrzeby religijne i duchowe.

Organizatorami konferencji, nad którą patronat honorowy objął m.in. biskup ordynariusz Jan Tyrawa, są: Fundacja Arka Bydgoszcz, Katedra i Zakład Neuropsychologii Klinicznej CM UMK, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej CM UMK, Katedra Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej CM UMK oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Źródło: diecezja.bydgoszcz.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor