Wydarzenia 6 Aug 2019 | Redaktor
W piątek w polskim sejmie wojna światów?

Na piątek na godz. 18.30. zaplanowano rozpatrzenie uchwały w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej.

Projekt jest komentowany oczywiście jako potrzebny, albo jest atakowany, czyli zalezy z której strony o nim się mówi. Wiadomo, że lewica teraz będzie szukała pola do popisu, będzie wykazywać się jak zwykle walecznością o rzekomą wolność, którą podobno tylko lewica zna. Lewica nie chce istnienia katolicyzmu. Tak było zawsze więc podniesie się larum przeogromne, a za chwile wniesie projekty ustawy o rzekomym atakowaniu obywateli przez Kościół Katolicki. Z pewnością zostanie do tego wykorzystana homilia abpa M. Jędraszewskiego, z którego zrobiono główny cel lewicowej jatki. Przypomnijmy przy okazji mocno artykuł pt.: "Czego NIE powiedział abp M. Jędraszewski w homilii 1 sierpnia" pod linkiem: TU

Projektu uchwały składa się z jednego zdania: „Sejm Rzeczypospolitej zdecydowanie potępia wszystkie akty nienawiści i pogardy antykatolickiej i wzywa do ich potępienia wszystkie podmioty życia publicznego: państwa i organizacje międzynarodowe, władze publiczne i ośrodki opinii społecznej”. Złożył go właśnie poseł Jan Klawiter.

PROJEKT: Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej

Sejm Rzeczypospolitej zdecydowanie potępia wszystkie akty nienawiści i pogardy antykatolickiej i wzywa do ich potępienia wszystkie podmioty życia publicznego: państwa i organizacje międzynarodowe, władze publiczne i ośrodki opinii społecznej.

UZASADNIENIE

Katolicyzm i katolicy są ofiarami notorycznych prześladowań i wrogości w wielu miejscach świata. Mimo to nienawiść antykatolicka nie została do tej pory wprost potępiona, co samo w sobie stanowi wyraz pogardy antykatolickiej. Również w naszym kraju byliśmy w ostatnim czasie świadkami drastycznych aktów nienawiści antykatolickiej (próba zamordowania księdza Ireneusza Bakalarczyka) i pogardy antykatolickiej (profanacje w czasie ostatnich manifestacji politycznego ruchu homoseksualnego). Wszystko to świadczy o potrzebie jednoznacznego nazwania i potępienia wszystkich tych przejawów wrogości wobec ludzi i wspólnot, które mają prawo do pokoju społecznego, poszanowania swej godności i bezpieczeństwa.

...

A oto sprawozdanie KKiŚP o projekcie:

W sprawozdaniu Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcje uchwały w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej (druk nr 3552)

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 26 czerwca 2019 r. powyższuy projekt uchwały do Komisji Kultury i Środków Przekazu do pierwszego czytania.

Komisja Kultury i Środków Przekazu po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz po rozpatrzeniu projektu uchwały na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2019 r. wnosi:

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Warszawa, dnia 31 lipca 2019

Sprawozdawca: Anna Sobecka

Przewodniczący Komisji:

Pitr Babinetz

"Na marszach równości znieważane są najświętsze wartości. Już szybciej przeszedłbym do porządku nad spaleniem mojej kukły niż bluźnierstwem dotyczącym Najświętszego Sakramentu" –powiedział dla 'Rzeczpospolitej' poseł niezrzeszony Jan Klawiter.

A zatem w piątek poznamy koloryt decyzyjności polskiego parlamentu...

Katarzyna Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor